Julebrev

Farvel 2020! ... og fredelige juleønsker

Selv uten pandemien ville dette året ha inneholdt langt mer enn et gjennomsnittsår av politiske spenninger, uro og klimautfordringer. Både hjemme og ute, som det heter. I likhet med resten av samfunnet har kulturlivet hatt et svært krevende år, men vi opplever også at våre medlemmer har håndtert utfordringene profesjonelt og godt. Med imponerende energi har alle under smittevernfaglige trygge rammer strukket seg langt for å møte publikum – og publikum har møtt oss med tillit. Det er det en god og viktig erfaring.

Selv uten pandemien ville dette året ha inneholdt langt mer enn et gjennomsnittsår av politiske spenninger, uro og klimautfordringer. Både hjemme og ute, som det heter. I likhet med resten av samfunnet har kulturlivet hatt et svært krevende år, men vi opplever også at våre medlemmer har håndtert utfordringene profesjonelt og godt. Med imponerende energi har alle under smittevernfaglige trygge rammer strukket seg langt for å møte publikum – og publikum har møtt oss med tillit. Det er det en god og viktig erfaring.

For oss i NTO har det i tillegg til pandemiens utfordringer vært et år med store politiske saker på spill, og med betydelige gjennomslag i viktige spørsmål.

For ett år siden var det betydelig usikkerhet om framtidig finansiering og forvaltning av den viktige infrastrukturen kulturinstitusjonene utgjør. Med tydelig og konsistent argumentasjon og urokkelig bransjesamhold falt mye på plass i løpet av året. Statens ansvar ble bekreftet og tydeliggjort under behandlingen av regionreformen, og i årets siste måned vedtok Stortinget at man ikke legger vekk den faste fordelingsnøkkelen.

Gjenstående og nye utfordringer i vegkrysset mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet går vi med energi løs på i det nye året. Det gjelder også det viktige arbeidet med revidering av kulturlovgivningen.

Men nå befinner vi oss altså her alle sammen – mettet av erfaringer og ny læring på tampen av et år som det kommer til å bli skrevet om og forsket på, et år som vi nok trenger å få litt på avstand før vi virkelig kan si noe endelig om betydningen av.

Men vi tar med oss alle erfaringer, og vi krysser fingrene og banker i bordet og maner fram at 2021 skal gi oss vaksiner og mindre sosial distanse og færre pressekonferanser med helseministeren. Og vi venter på og lengter etter fulle, normale saler med publikum sultne på å utfordres av scenekunst og musikk. Sultne på å møtes. Vi trenger som alltid før kunstens våkne blikk på samtidens utfordringer og hva den gjør med oss som mennesker.

Her er en tanke: Har ikke en erfaring fra dette året vært at mange har undervurdert omfanget og betydningen av kulturlivet? Dette må bli fortellingen: 2020 fikk en interessant politisk virkningshistorie gjennom at alle innså det fornuftige i å investere mye mer i kunsten, kulturlivet, ytringsarenaer og møteplasser. At det vil være godt og lønnsomt for alle deler av samfunnet, for demokratiet, for ytringsklimaet, for enkeltmennesket, for folkehelsen, og i det hele tatt. Disse møteplassene er refleksjonsrom, nødvendig stimuli og pusterom i folks liv, og vi går ut av 2020 med den lærdommen at mye kan nytes digitalt, men ingenting kan erstatte det levende møtet mellom mennesker.

Dette tror vi på. Dette skal vi fortsette å jobbe for. Neste år og i årene framover.

Men først en liten pust i bakken: Vi ønsker alle en riktig god og fredelig jul og noen vel fortjente fridager!

Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening (NTO)