Julebrev

Fredelig jul 2021

– Hva jeg ønsker meg til jul? God forskning, akkumulert kunnskap, kloke politikere, vaksinerte medborgere, forholdsmessige restriksjoner – og at 2022 vil bli husket for noe annet enn pandemi. Dette skriver vår direktør Morten Gjelten i årets julebrev fra NTO.

NTO Julebilde2021

For andre år på rad skriver vi julehilsener mens pandemien kaster lange skygger over kulturlivet. Et raskt blikk på fjorårets julebrev fra NTO etterlater en forskrekket følelse av déjà vû. Et grundigere tilbakeblikk forteller oss selvsagt at mye tross alt har skjedd i året vi er i ferd med å legge bak oss, men den dominerende følelsen sent i desember 2021 er likevel at noe nå virkelig skje; Vi kan ikke lenger leve med å bli stengt ned.

Tillit er et sentralt ord i det norske demokratiet. Myndighetene kan ha tillit til at musikk- og scenekunstinstitusjonene gjør sitt ytterste for å være trygge arbeidsgivere, skape trygge og gode opplevelser for publikum, og beskytte virksomhetens økonomi og autonome kunstneriske kjerne.

Slik det er viktig at vi også har tillit til at myndighetenes restriksjoner og anbefalinger faktisk er forholdsmessige, kunnskapsbaserte, omforente og forståelige.

Imidlertid kan ikke politikere og helsemyndigheter i lengden basere seg på blind tillit når beslutninger ikke oppleves som gjennomsiktige, og når beslutningsgrunnlaget ikke er kjent.

Når vi går inn i nok en nedstengt jul er det imidlertid tegn til et endret ordskifte og et mer kritisk blikk på sammenhengen mellom tiltak og konsekvenser. Det er bra og nødvendig. Ikke for å redusere tilliten til myndighetene, men for å sikre at den opprettholdes.

Vi må kreve en bedre beredskap

Vi må kreve av politikere og helsemyndigheter at vi fremover ser tydeligere tegn på at vår dyrt ervervede akkumulerte erfaring setter oss i stand til å enes om en «leve-med-politikk» snarere enn en bredspektret «stenge ned-politikk».

Bare slik kan vi se fremover mot 2022 og uttrykke det samme håpet som i fjor om bedre tider. Men denne gangen kombinerer vi håpet med en tydeligere forventning til at det vi har lært gir oss en bedre beredskap til å håndtere neste utfordring.

Bransjen har stått gjennom også dette året på imponerende vis. Selv om krisebegrepet fyller overskriftene er det viktig å minne om at det med unntak av noen korte perioder har vært spilt og produsert hele tiden. Med ansvarlighet og forsiktighet bak og på scenen, og for skiftende saler helt ned til 20 personer.

Statlig hovedansvar og tilskuddsforvaltning

Også for NTO har det selvsagt vært viktige saker på andre områder enn virusbekjempelse. Den tverrpolitiske oppslutningen om en velfungerende rammestyrt finansieringsordning hvor staten tar hovedansvaret virker tryggere enn på lenge.

Vi har også god tro på at sittende statsråd vil rydde i forvirringen i tilskuddsforvaltningen som forrige regjering etterlot seg.

Vi skal fortsatt trykke på for å få ryddet i momsrotet. Hele den profesjonelle kultursektoren må inn under samme momsregler, og med lavmoms på billetter.

Vi skal fortsette å være utålmodige med å få på plass en bedre kulturlov.

Verdien av å møte mennesker

Vi skal fortsatt skape gode møteplasser for våre medlemmer, og sørge for kompetansedeling og kunnskapsbasert kulturpolitikk. Selv om årsmøtet og de fleste andre møteplasser ble digitale i 2021, opplevde vi også at sprekken i skylaget om høsten ga oss mulighet til gode fysiske samlinger for medlemmene – noe som bekreftet verdien av å møte mennesker og lærte oss alle noe om hva vi har savnet. Det var også en viktig begivenhet at vi på svært vellykket vis maktet å samle nordiske kollegaer til givende Nordiske orkesterdager i Oslo.

Vårt eldste regionteater Hålogaland Teater feiret 50 år i 2021, men pandemien hindret dessverre de fleste av oss fra å feire i Tromsø. I 2022 feirer vårt nest eldste regionteater Teatret Vårt 50 år, og vi håper å samle teaterbransjen i Molde.

NTO – musikk ser optimistisk fram mot Nordiske orkesterdager i Reykjavik, og begge nettverkene planlegger studieturer og fortsatt tett samarbeid.

Vi må også kunne tro på at vi den 23. mars igjen kan samles fysisk til årsmøte i NTO – et år hvor vi kan feire foreningens 60-årsjubileum. Og vi ser frem til Heddadagene i Oslo i juni og til markering av skeivt kulturår over hele landet.

Kunstnerisk utvikling

Vi vet at våre medlemmer, parallelt med den utmattende pandemistøyen, jobber utrettelig med den egentlige jobben: kunstnerisk utvikling og profesjonell nysgjerrighet. Vi vet at vi skal finne tilbake til publikum og at vi skal være troverdige langsiktige partnere og gode arbeidsgivere.

Vi skal fortsatt jobbe med samtidens mange utfordringer, med representasjon og mangfold, med det grønne skiftet, med ytringsfrihet. Og vi skal fortsatt gjøre det med vår urgamle oppskrift for kommunikasjon: samle levende mennesker til levende kunstmøter.

Hva jeg ønsker meg til jul? God forskning, akkumulert kunnskap, kloke politikere, vaksinerte medborgere, forholdsmessige restriksjoner – og at 2022 vil bli husket for noe annet enn pandemi.

Tvi, tvi til oss alle!

Ta smittevernet på alvor, ta vare på hverandre og la julefreden senke seg.

Morten Gjelten, direktør i NTO