Seminar

Kommunikasjonsseminar

NTOs kommunikasjonsseminar finner i år sted mandag 13. juni i Formidlingssenteret til Den Norske Opera & Ballett. Dere får blant annet treffe NRKs nye kulturredaktør Ingerid Nordstrand, kunstnerisk leder ved Det Norske Teatrets programmering av Rommen Scene Belinda Braza og Søren Mikael Rasmussen fra det danske analyse- og rådgivningsselskapet Rasmussen Nordic.

<p><strong>Fra NTOs kommunikasjonsseminar 2019<br /></strong>(Foto: Skjalg Vold)</p>

Fra NTOs kommunikasjonsseminar 2019
(Foto: Skjalg Vold)

NTO inviterer de ansatte på sine medlemsinstitusjoner til et gratis kommunikasjonsseminar under Heddadagene i Oslo. Alle som jobber med eller er opptatt av kommunikasjon, publikumsutvikling, informasjon og markedsføring er velkomne! Spre gjerne invitasjon rundt på din institusjon.

Dato: Mandag 13. juni kl. 10.00 – 16.00
Sted: Formidlingssenteret, Den Norske Opera & Ballett
Påmelding her innen 3. juni

Målet med seminaret er å legge til rette for erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom innledninger, presentasjoner, diskusjoner og samtaler i mindre grupper. En hovedtematikk for seminaret er hva som skal til for å nå et mer mangfoldig publikum.

Program

10.00: Velkommen ved NTOs direktør Morten Gjelten

10.05 – 11.45: Publikumsinnsikt og analyse – hva bruker vi det til?

Kulturinstitusjonene representerer et mangfold av ulike kvalitets- og publikumsmål, arbeidsmåter og forutsetninger, men deler gjerne målsettingen om å engasjere bredest mulig i befolkningen. Hvor mye vet virksomhetene i så måte om egen publikumsprofil og publikumsutviklingspotensial? Hvilken kunnskap trengs på veien mot et større mangfold? Hvem benytter seg av denne kunnskapen innad i organisasjonen, og hvordan påvirker den det strategiske og operative arbeidet i de ulike avdelingene?

Innledninger, fulgt av moderert panelsamtale:

 • Ingerid Nordstrand og Øyvind Riiser Gundersen, hhv. kulturredaktør og strategisk rådgiver på analyse i Kulturavdelingen, NRK:
  Hvordan bruker NRK kvantitativ og kvalitativ innsikt i sitt arbeid med strategi- og innholdsutvikling?

 • Egill Pálsson og Anika Mackenroth, hhv. teatersjef og kommunikasjonssjef, Hålogaland Teater:
  Kultursegmentering som grunnlag for utvikling av programprofil og kommunikasjonsstrategi

 • Ingrid Handeland, direktør i Norsk publikumsutvikling (NPU):
  Hvordan sikre bransjen et bedre kunnskapsgrunnlag i arbeidet med publikumsutvikling og hvordan stille de rette spørsmålene?


11.45 – 12.30: Lunsj

12.30 – 13.10: Brukervaner og billettsalg – postpandemiske samtaler

På hvilken måte og i hvilken grad har publikum endret brukeradferd og kjøpsmønstre de siste par årene, og hvordan det påvirker markedsavdelingenes arbeidsmåter, metoder og planleggingshorisont? Er ambisjonene å komme tilbake til en pre-pandemisk situasjon, eller har nye erfaringer bidratt til mer permanente endringer? Hvordan jobber ulike institusjoner i dag med prising, billettsalg, markedskampanjer, programslipp og annen planlegging?

Vi har invitert fire markedssjefer til å dele aktuelle erfaringer rundt dette i en kollegial samtale:

 • Kirsti Bjerva, salgs- og markedssjef Rogaland Teater
 • Thine Sletbakk, kommunikasjonssjef Det Norske Teatret
 • Vidar Torbjørnsen, markedsansvarlig Arktisk Filharmoni
 • Bente Kolset Apenes, markeds- og kommunikasjonssjef Riksteatret

13.10 – 13.40: Teatret som møteplass

Rommen Scene ble etablert som Det Norske Teatrets satelittscene i januar 2019. Målet var blant å skape nye forestillinger med utgangspunkt i det kreative miljøet i bydelen, samt å vise forestillinger fra teatrets øvrige repertoar. Hvilke erfaringer har teatret gjort seg gjennom disse årene, hvilke strategier har de benyttet seg av i kommunikasjonen med et nytt publikum og hvordan har dette arbeidet påvirket teatrets posisjon i nærmiljøet og publikumssammensetningen på forestillingene?

Vi har invitert nøkkelpersoner i denne satsingen til å innlede om vekselvirkningen mellom blant annet programmering og programprofil, kommunikasjon og dialog med utvalgte miljøer, utforsking av ulike arbeidsmetoder og rekruttering av relevant kompetanse.

Innledning til samtale ved:

 • Belinda Braza, kunstnerisk leder ved Det Norske Teatrets programmering av Rommen Scene og Erlend Tårnesvik Dreiås, formidlingsansvarlig ved Det Norske Teatret.

13.40 – 14.00: Pause

14.00 – 14.30: Akutte kommunikasjonsutfordringer

I akutte og vanskelige mediesituasjoner er det gjerne liten tid til å tenke seg om, men desto flere sterke meninger som skal håndteres. Musikk- og scenekunstinstitusjonene har de siste årene måttet håndtere både avlyste konserter og forestillinger, permitteringsdebatter fulgt av kritikk for økonomiske overskudd, boikottdebatt og sterke følelser og personlig engasjement innad i organisasjonen.

Vi har derfor invitert en av våre orkestermedlemmer til å dele sine erfaringer og betraktninger rundt så vel egen, som medias, håndtering av slike saker når skaden først har skjedd.

Innledning til samtale ved:

 • Cecilie Christ, kommunikasjonssjef Stavanger Symfoniorkester


14.30 – 16.00: Digitale strategier

Digital formidling: Sammen er vi sterkere

Musikk- og operavirksomhetene i NTO har de siste årene diskutert muligheten for å samarbeide om en felles digital satsing med arbeidstittel «Min konsertsal». Arbeidsgruppen for prosjektet, bestående av representanter fra Den Norske Opera & Ballett, Bergen Filharmoniske Orkester, Kilden teater og konserthus og Det Norske Blåseensemble, er i dialog med stiftelsen Cultiva om å utvikle en kanal for formidling av levende klassisk musikk, operaforestillinger mm. innenfor en større digital plattform for kunst- og kulturfeltet. Målet er å nå et nytt og bredere publikum, vekke interesse for den levende, klassiske musikken og gi langt flere tilgang til det offentlig støttede tilbudet innenfor dette musikkfeltet.

Hvilke muligheter og utfordringer kan dette by på, og er en slik felles satsing kompatibel med opprettholdelse av den enkelte institusjons selvstendige digitale strategi og egne kanaler?

Orientering og invitasjon til samtale ved:

 • Kenneth Fredstie, kommunikasjonsdirektør Den Norske Opera & Ballett

Hvordan engasjerer vi publikum digitalt?
Søren Mikael Rasmussen fra Rasmussen Nordic har solid erfaring fra arbeid med digital utvikling og strategi for ulike kulturvirksomheter i Danmark, Norge og internasjonalt. Han vil blant annet snakke om utvikling av digitale kulturopplevelser, digitalt kulturbruk og det digitale markedet, formidlingsformater og segmenter og bidra med sin kunnskap og erfaring fra ulike caser og undersøkelser på orkester- og teaterfeltet.

Hovedspørsmålene vil være:
Hvordan ser det digitale markedet ut når det gjelder kulturelt innhold?
Hvordan oppfører de digitale brukerne av dette innholdet seg?

Innledning x 2 med refleksjonspauser og gruppesamtaler ved:

 • Søren Mikael Rasmussen, direktør Rasmussen Nordic

16.00: Takk for nå!

Kveldsprogram

17.30: Middag, Vega Scene

19.00: «Som før og etter», Vega Scene

Praktisk informasjon

Pris: Seminaret med lunsj er gratis, men overnatting, middag og billetter til kveldens forestilling bekostes av deltakerne selv.

Hotell: Vi har holdt av hotellrom fra 13. til 14. juni på Thon Hotel Europa, St. Olavs gate 31 til kr. 1.995,- pr. rom pr. døgn i standard enkeltrom. Bestilling gjøres av den enkelte på tlf. 23 25 63 00 (ref. nr. 29882409) innen 3. juni.

Vel møtt!