Konferanse

Nordisk konferanse om scenekunst- og musikerhelse

22. – 24. september inviterer NTO, Norges musikkhøgskole, Creo og CEMPE til nordisk konferanse om scenekunst- og musikerhelse i Oslo. Konferansen bærer tittelen «Musicians' and Performing Artists' health and performance – Integrating body and mind» (MHPC22) og tar sikte på å kombinere vitenskapelig forskning og praktisk erfaring. Den er åpen for såvel forskere og medisinere som arbeidsgivere, profesjonelle utøvere, pedagoger og andre.

320x250 register now

Norges musikkhøgskole, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), Creo og NTO har gleden av å inviterer til konferansen «Musicians' and Performing Artists' health and performance – Integrating body and mind» (MHPC22). Konferansen er den fjerde nordiske konferansen i denne serien og finner sted i Oslo 22.-24. september 2022.

Tid: Torsdag 22. september kl. 10.00 – lørdag 24. september kl. 16.00
Sted:
Norges musikkhøgskole, Semdalsveien 11, Oslo
Pris: Fra kr. 300 til kr. 2.250,-
Deltakeravgiften inkluderer tilgang til konferanseprogrammet, lunsj og forfriskninger, samt mottakelse onsdag 21. september på Norges musikkhøgskole.

  • Ordinær deltaker (early bird før 1. juli): kr. 1.500,-
  • Ordinær deltaker (etter 1. juli): kr. 2.250,-
  • Individuell kunstner og ph.d.-stipendiat: kr. 500,-
  • Student: kr. 300,-

Påmelding her.

Konferansen vil kombinere vitenskapelig forskning og praktisk erfaring gjennom foredrag, korte presentasjoner, workshops, paneldebatter og nettverksmøter hvor nordiske og internasjonale eksperter vil kunne bidra med sin kompetanse. Temaene vil omhandle både fysisk og psykisk helse, prestasjoner og relevant pedagogikk.

MHPC22 tar mål av seg å være et nasjonalt, nordisk og og internasjonalt forum for så vel forskere, medisinere, behandlere og terapeuter, som arbeidsgivere, kunstneriske ledere, profesjonelle utøvere, pedagoger, undervisere og studenter – og andre aktører som er interesserte i og arbeider for å forbedre scenekunstnere og musikeres yrkeshelse og prestasjoner.

Startskudd for et nasjonalt miljø

Høstens konferanse er også ment som et startskudd for en felles satsning for et mer koordinert, norsk miljø for scenekunstmedisin og musikerhelse. Målet er å samle alle som på ulike måter arbeider med dette i Norge.

For programoppdateringer og praktisk informasjon, se konferansens hjemmeside og Facebook-arrangementet.