Seminar

Styrelederseminar 2022

NTO inviterer til styrelederseminar torsdag 8. september. Seminaret er åpent for både styreledere og daglig ledelse ved medlemsinstitusjonene. På programmet står blant annet innledninger og samtaler om NTOs prinsipp- og styringsdokumenter og organisering av politikk og forvaltning.

<p>Foto: Pexels kaboompics</p>

Foto: Pexels kaboompics

For fjerde år på rad har vi gleden av å invitere styreledere på NTOs medlemsinstitusjoner og deres daglige ledelse til seminar viet aktuelle kulturpolitiske temaer.

Seminaret finner sted i Nationaltheatrets publikumsfoajé i Oslo.

Foreløpig programskisse

Kaffe
10.30: Velkommen

Styreleder i NTO Marta Færevaag Hjelle.

Innledning ved Kulturdepartementet
NTOs prinsipp- og styringsdokumenter

Styreleder i NTO Marta Færevaag Hjelle

Organisering av politikk og forvaltning

Sunniva Whittaker styreleder Universitets- og høyskolerådet

Kunsten og kulturens frihet i Norden

Presentasjon av rapport fra Kulturanalys - Norden

Lunsj
Rammebetingelser og økonomiske utfordringer

Direktør i NTO, Morten Gjelten

15.30: Avslutning


Program og påmeldingslenke kommer nærmere, men hold allerede nå av datoen.