Medlemskap

Nordic Black Theatre medlem i NTO

NTO ønsker velkommen til vårt nye medlem Nordic Black Theatre en viktig og tydelig institusjon i en spennende utvikling!Vi gleder oss til å delta i det faglige og bransjepolitiske fellesskapet som NTO representerer, sier Jarl Solberg, daglig leder i Nordic Black Theatre.

<p><strong>After the Dream, </strong>Nordic Black Theatre</p>
<p>Foto: Unn Kristin Syverud</p>

After the Dream, Nordic Black Theatre

Foto: Unn Kristin Syverud

Vi har gleden av å annonsere at Nordic Black Theatre fra 15. desember 2021 er nytt medlem i NTO! Foreningen teller med dette 51 medlemmer ved utgangen av 2021.

Nordic Black Theatre er en selveiende teaterstiftelse etablert i 1992 og har som formål å styrke det kulturelle samarbeidet mellom kunstnere på tvers av landegrenser gjennom profesjonell teatervirksomhet.

– Vi gleder oss til å delta i det faglige og bransjepolitiske fellesskapet som NTO representerer, sier daglig leder Jarl Solberg som driver teatret sammen med kunstnerisk leder Cliff Moustache.

Nordic Black Theatre holder til i Caféteatret på Grønland i Oslo og presenterer både egenproduksjoner, samproduksjoner og gjestespill, i tillegg til å ha et bredt tilbud av formidlingsaktiviteter, workshops, debatter m.m. på programmet. Teatret samarbeider med et bredt spenn av scenekunstnere, organisasjoner og institusjoner i inn- og utland.

– Nordic Black Theatre er en viktig og tydelig institusjon i en spennende utvikling, og NTO er glad for å få teatret som medlem, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

Nordic Black Theatre driver også teaterskolen og utviklingsprosjektet Nordic Black Xpress som utdanner unge, skuespillere med mangfoldsbakgrunn.

Teatret mottar statlige tilskudd over kap. 320, post 75 og kommunale tilskudd fra Oslo kommune.

Se også: nordicblacktheatre.no