NTLF

NTLFs høstseminar 2023

Norsk teaterlederforum har gleden av å invitere sine medlemmer til høstsseminar 4. og 5. oktober. Teater Vestland er vertskap for seminaret i anledning åpningen av Nynorskhuset.

<p><strong>Torn & Rose i Eventyrland</strong>, Teater Vestland, Nordland Teater, Teatret Vårt<br />Fotograf: Bjørn Leirvik. Digital illustrasjon: Catia Gabriele/Morgana</p>

Torn & Rose i Eventyrland, Teater Vestland, Nordland Teater, Teatret Vårt
Fotograf: Bjørn Leirvik. Digital illustrasjon: Catia Gabriele/Morgana

Norsk teaterlederforums høstseminar finner i år sted onsdag 4. og torsdag 5 oktober i Førde i forbindelse med åpningen av Nynorskhuset. Teater Vestland er vertskap for seminaret.

På dagsorden står blant annet ny teknologi, framtidsvisjoner og språk, samt hvordan vi snakker om teatrenes økonomiske posisjon fram mot statsbudsjettet 2025.

På kvelden 4. oktober går vi sammen for å se familieforestillingen Torn & Rose i Eventyrland, en samproduksjon av Teater Vestland, Nordland Teater og Teatret Vårt.

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 4. – 5. oktober 2023
Sted: Teater Vestland, Nynorskhuset, Førde
Hotell:
NTO har holdt av hotellrom på Scandic Sunnfjord à kr. 1.100,- pr. natt, som betales av den enkelte ved utsjekk.
Seminaravgift: En egenandel à kr. 1.300,- pr. person faktureres den enkelte i etterkant.
Påmelding innen 8. september her.


Program:
Onsdag 4. oktober

Kl. 12.00: Omvisning på Nynorskhuset

Kl. 13.00 – 14.00: Lunsj, Røyst mat og vin, Nynorskhuset

Kl. 14.00 – 14.15: Velkommen

  • ved Solrun Toft Iversen, NTLF-leder og Cecilie Grydeland Lundsholt, teatersjef Teater Vestland

Kl. 14.15 – 15.15: Aktuelt fra bransjen

  • Morten Gjelten, direktør NTO, orienterer og innleder til ordskifte og erfaringsdeling. Herunder kunstnermelding, statsbudsjettet, bærekraft (bl.a. Grønn Bok-verksted à la Theatre Green Book og Green Producers Tool)
  • Aktuelt fra medlemmene
  • Aktuelt fra AU

Kl. 15.15 – 15.30: Pause

15.30 – 16.00 Scenespråk

Cecilie Grydeland Lundsholt, teatersjef Teater Vestland og Margunn Grytten Selvik, direktør Teater Vestland innleder om planene om å etablere et senter for norsk scenespråk i Nynorskhuset.

16.00 – 16.45 Teater og ny teknologi

Innledning ved Cecilie Grydeland Lundsholt, teatersjef Teater Vestland og Birgitte Strid, teatersjef Nordland Teater.

Utgangspunktet er Teater Vestland og Nordland Teater samarbeid om utforsking av ny teknologi i teatret – et prosjekt som også kveldens forestilling Torn & Rose i Eventyrland springer ut av.

18.00 Forestilling: Torn & Rose i Eventyrland (70 min)

Kl. 19.15: Middag, Røyst mat og vin

Torsdag 5. oktober

09.00 – 10.00 Heddadagene og Heddaprisen

Innledninger:

  • Nora Evensen, Heddakomiteens leder
  • Kjetil Falkum, prosjektleder for Heddadagene

Kl. 10.00: – 10.15: Pause

10.15 – 12.00 Hvordan snakker vi om Scenekunstens verdi?

Vi følger opp samtalene fra tidligere samlinger om scenekunstens verdi og teatrenes posisjon og krevende rammevilkår. Denne gangen tar vi et steg videre fra de filosofiske og språklige samtalene på vårseminaret over til formidlingssiden. Hvordan formidler teatrene sin kunstneriske kjernevirksomhet, og hvordan arbeider de i all sin forskjellighet for å fremme innsikt, forståelse og engasjement hos politikere og myndigheter så vel som hos publikum og en sammensatt befolkning?

I tillegg retter vi blikket mot forvaltningsdialogen også nasjonalt, og inviterer til en diskusjon om institusjonenes budsjettsøknader for 2025.

Innledere:

  • Helge Thorbjørnsen, professor Norges Handelshøyskole: Kulturkonsum: Hvordan endrer «kundene» seg?
  • Morten Joachim, teatersjef Haugesund Teater, om hvorfor det er plass til et lite teater mellom Stavanger og Bergen

Kl. 12.00: – 13.00: Lunsj, Røyst mat og vin, med mulighet til å ta med mat for de som skal rekke tidlig avreise.

Kl. 13.00 – 14.30: Ekstra bolk

Vi legger opp til en ekstra bolk med innhold etter ønsker for de som har sen avreise.