NTLF

NTLFs vårseminar 2023

Norsk teaterlederforums vårseminar finner i år sted på Kilden teater og konserthus i Kristiansand torsdag 9. - fredag 10. mars.

Norsk teaterlederforum (NTLF) avholder i 2023 sitt vårseminar på Kilden teater og konsertshus.

Tidsrammer seminar

Torsdag 9. mars:

Kl. 12.00 - 13.00: Lunsj

Kl. 13.00 - 16.00: Seminar

Kl. 19.00 - 22.00: Forestilling Idioten


Fredag 10. mars

Kl. 9.00 - 12.30: Seminar

Kl. 12.30 - 13.30: Lunsj

Kl. 13.30 - 15.15: Seminar forts.

Programskisse, påmeldingslenke og mer informasjon kommer senere.