Kollegiale ordninger

Premiere- og verkbeslaget avvikles

NTLF besluttet på sin medlemssamling høsten 2022 å avvikle de kollegiale ordningene med premiereliste og verkbeslag.

<p><strong>Den lille prinsen</strong>, Nationaltheatret<br />Foto: Erika Hebbert</p>

Den lille prinsen, Nationaltheatret
Foto: Erika Hebbert

Arbeidsutvalget (AU) i Norsk teaterlederforum (NTLF) har gjennom 2022 diskutert om det fortsatt er behov for de kollegiale ordningene med premiereliste og verkbeslag, som medlemmene har tilgang til gjennom Scenekunst.no sitt innloggingssystem.

Lite etterrettelig informasjon

Utvalget har i denne prosessen avdekket at ordningene synes å ha liten betydning for de aller fleste NTLF-medlemmene og kun benyttes av et lite fåtall institusjoner. AU observerer også at listene delvis blandes sammen og at praktiseringen av reglene varierer. Det betyr at ordningene også som rent informasjonssystem har begrenset verdi.

Premierelisten er ikke begrenset til NTLF-medlemmene, men åpen også for andre virksomheter, herunder selvstendige kompanier og kunstnere. Den brukes likevel i dag i svært liten grad av andre enn scenekunstinstitusjonene, og den bekostes av NTO alene.

Det er heller ingenting som tyder på at premierelisten er en informasjonskilde for medier/kritikere.

Direkte dialog

Det er også bred enighet i AU og teaterlederkollegiet at ulike samtidige oppsettinger av samme verk i dag snarere er en berikelse for scenekunsten og publikum enn et problem, og at det er mer hensiktsmessig at de teatrene som har behov for å koordinere premierer og oppføringer av verk seg imellom gjør dette i direkte dialog med hverandre.

På denne bakgrunnen besluttet NTLF på sitt høstseminar 2022 å avvikle premiere- og verkbeslaget for sine medlemmer fra og med 1. mars 2023.