NTO – musikk

Høstseminar 2021

NTO – musikks høstseminar 2021 finner i år sted i form av en lunsj-til-lunsjsamling i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo torsdag 11. - fredag 12. november.

Ledernettverket NTO – musikk sitt høstseminar finner i år sted som et fysisk seminar torsdag 11. og fredag 12. november. Kringkastingsorkestret er vertskap og inviterer sammen med arbeidsutvalget til et lunsj-til-lunsjseminar i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo.

TIDSRAMME:

Torsdag 11. november

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj

Kl. 13.00 – 17.00: Seminar

Kl. 19.00: Middag

Fredag 12. november

Kl. 9.00 – 12.30: Seminar

Kl. 10.00 – 10.30: Generalprøve med Kringkastingsorketret

Kl. 12.30 – 13.30: Lunsj

Sted: NRK Marienlyst, Bjørn Bjørnsonplass 1, Oslo