NTO – musikk

Høstseminar i NTO – musikk 2022

Høstseminaret i NTO – musikk finner i år sted 24. og 25. november under forumets studietur til Polen.

<p><strong>Kristiansand Symfoniorkester/Kilden</strong><br />Foto: Knut Bry. Montasje: Jesper Mågerøy</p>

Kristiansand Symfoniorkester/Kilden
Foto: Knut Bry. Montasje: Jesper Mågerøy

NTO – musikk avholder i 2022 sitt høstseminar under studiereisen til Polen i midten av november. Internseminaret finner sted fordelt på turens to dager.

Praktisk informasjon:

Tider: Torsdag 24. og fredag 25. november
Sted: Polonia Palace Hotel, møterom Toronto, Al. Jerozolimskie 45, Warszawa

Program


Last ned fullstendig program her.

Torsdag 24. november

14.00 – 14.10: Velkommen

Roar Leinan, programansvarlig for studieturen, informerer om programmet for turen og de ulike aktørene vi skal treffe. Thorstein Granly, leder i arbeidsutvalget i NTO – musikk, ønsker velkommen til seminaret.


14.10 – 14.40: NTO orienterer

NTO orienterer om statsbudsjettet 2023 og andre kulturpolitiske saker.
Spørsmål og erfaringsutveksling.

14.40 – 15.00: Grønn omstilling

Morten Gjelten orienterer om NTOs arbeid og dialog med myndighetene og andre organisasjoner og aktører. I dette inngår et samarbeid med Greenproducers Club om et planleggingsverktøy for å måle og redusere klimaavtrykket i produksjoner i kultursektoren. Verktøyet er utviklet av Babusjka Film i samarbeid med Cicero og en rekke kulturaktører, deriblant Den Norske Opera & Ballett, og inngår i Grønt Veikart som en pilot.

Spørsmål og innspill, samt erfaringsdeling rundt virksomhetenes eget arbeid, inkludert bruk og oppfølging av NTOs klimaplakat og Grønt Veikart, med vekt på konkrete praksisendringer for å redusere bransjens klimaavtrykk.

15.00 – 15.30: introduksjon til polsk kultur- og samfunnsliv

Den norske ambassaden i Warszawa ved Marcelina Tomczyk, rådgiver for kultur, ønsker velkommen til Polen og gir en introduksjon til polsk kultur, samfunnsliv og politikk.

Spørsmål og samtale med forumet.

Fredag 25. november

9.15 – 10.30: «Min konsertsal»

Statusoppdatering på arbeidet med å etablere en felles digital plattform, jf. notat til styret i Cultiva og tidligere godkjent strateginotat fra 2021 (vedlagt i Teams-kanalen NTO – musikk). Det er nå ansatt en prosjektleder som skal lede arbeidet med forprosjekt og pilotprosjekt i samarbeid med Cultiva.

Thorstein Granly, leder i AU og medlem i arbeidsgruppen for digital plattform, orienterer og inviterer forumet til samtale og innspill.

10.30 – 11.00. Aktuelle saker

Orientering og samtale rundt bransjeaktuelle saker, deriblant Pernambuco, TONO-dialoger, helseundersøkelse blant musikere, felles bestillingsverk m.m.

Medlemmene inviteres til melde inn saker i forkant.