NTO – musikk

Høstseminar i NTO – musikk 2023

Høstseminaret i NTO – musikk finner i år sted i Trondheim mandag 18. og tirsdag 19. september med Trondheim Symfoniorkester & Opera som vertskap.

Arbeidsutvalget i NTO – musikk har gleden av å invitere forumets medlemmer til årets høstseminar som finner sted i Trondheim, nærmere bestemt i lokalene til Trondheim Symfoniorkester & Opera. Hovedtematikk for seminaret er kunstig intelligens og digital transformasjon, med blikk for betydningen den nye teknologien kan ha for kunstfeltet.

Praktisk informasjon:

Tid: Mandag 18. – tirsdag 19. september
Sted: Trondheim Symfoniorkester & Opera, Kjøpmannsgata 48 (Olavshallen)
Hotell:
TSO har holdt av hotellrom à kr. 1.070,- pr. natt på Clarion Hotel Grand Olav (betales av gjesten ved utsjekk)
Seminaravgift:
En egenandel à kr. 1.000,- pr. person faktureres den enkelte i etterkant.
Påmelding innen 1. september her.


Programskisse
Mandag 18. september

11.00 11.15: Registrering og kaffe
Oppmøte: Hotellets resepsjonen, Olavshallen

11.15 – 12.00: Lunsj

12.00 12.15: Velkommen

Ved Torunn Reigstad, leder i AU og Anne Kathrine Slungård, direktør Trondheim Symfoniorkester & Opera

12.15 – 13.15: Nasjonaljubileet 2030: Norge i tusen år – røtter og vinger

Borghild Lundeby, leder av jubileumssekretariatet for Nasjonaljubileet 2030, innleder om bakgrunn, målsettinger og samarbeidsflater i forbindelse med jubileet.

Samtale i forumet.

13.15 13.30: Pause

13.30 – 14.45 Aktuelt fra bransjen – NTO orienterer

Morten Gjelten, direktør i NTO, orienterer og innleder til ordskifte og erfaringsdeling.

Herunder publikumsoppslutningen og den økonomiske situasjonen, rutiner for budsjettsøknader og styringsdialogen, NOU om musikkfeltet, kunstnermeldingen, innleieregler, Musikeralliansen, internasjonal kulturvirksomhet, felles løft om norske orkesterverk, framføring av russisk musikk/samarbeid med russiske kunstnere og bærekraftsarbeid.

14.45 – 15.00: Pause

15.00 – 16.00 Kunstig intelligens og hva denne utviklingen vil kunne ha å si for kunstfeltet generelt/musikk spesielt

Innledning til samtale ved Andreas Bergsland, professor i musikkteknologi ved institutt for musikk ved NTNU.

17.30 – 18.30: Historisk byvandring v/historiker Terje Bratberg

19.00: Middag, Akt Bar og Smugspiseri, Olavstorget

Tirsdag 19. september

9.00 – 10.30: Kunst for barn og unge og dialogen med DKS

Presentasjon av Skapia ved faglig leder Eldar Skjørten.
Innledning til samtale ved Bernt Bauge, adm. dir. Stiftelsen Harmonien.

Samtale i forumet rundt dialogen mellom Den kulturelle skolesekken, musikkinstitusjonene, skolen og andre kulturaktører. Hvilke kriterier legges til grunn for at et kunstprosjekt kan presenteres under DKS-paraplyen, og hvem defineres rammene for hva som er profesjonell kunst? Hvilken rolle kan og vil musikkinstitusjonene spille i møte med skolen og elevene? Og hvilke tanker gjør virksomhetene seg selv om eget samfunnsoppdrag i møte med barn og unge?

10.30 – 10.45: Pause

10.45 – 11.30: Digitalt fellesprosjekt

Orientering ved prosjektleder Øystein Flemmen (Teams) og styringsgruppen v/Bernt Bauge, Per Erik Kise Larsen og Thorstein Granly.

11.30 – 12.00: Lunsj

12.00 – 12.30: Prøver BIG Nightmare Music (Igudesman & Joo)

12.30 – 14.00: Aktuelt fra bransjen forts.

Aktuelt fra AU og medlemmene.