NTO – musikk

Studietur NTO – musikk 2022

NTO – musikk reiser høsten 2022 på studietur til Warszawa, Polen. Turen finner sted 24. – 26. november og består av så vel møter med polske kolleger og kulturaktører som opera- og konsertbesøk.

Høsten 2022 er det endelig tid for ny studietur i NTOs ledernettverk NTO – musikk. I løpet av to fulle studiedager vil lederne ved de norske musikk- og operavirksomhetene i NTO få anledning til å få nærmere innsikt i polsk kultur- og samfunnsliv gjennom møter med viktige kulturinstitusjoner- og aktører.

Praktisk informasjon:

Tidsrammer: Torsdag 24. – lørdag 26. november 2022
Sted: Warszawa, Polen
BINDENDE PÅMELDING INNEN 6. SEPTEMBER HER
Egenandel:
kr. 5.000,- (inkl. hotell, felles måltider, felles forestilling/konsert, foredrag etc). Faktureres i etterkant.
Hotell: Rom er reservert på Hotel Polonia Palace

Programskissen under oppdateres nærmere med justerte tider og flere detaljer.
Programmet er utarbeidet av Roar Leinan, tidligere operasjef og direktør ved Trondheim Symfoniorkester & Opera, i nær dialog med arbeidsutvalget i NTO – musikk og NTOs administrasjon.