Årsmøtet 2021
NTOs årsmøte fant i år sted 25. mars med rundt 70 deltakere. På grunn av pandemien ble også denne vårens årsmøte en digital samling for NTOs medlemsvirksomheter, representert ved kunstneriske og administrative ledere og styreledere/styremedlemmer.

Bilde fra årsmøtet 2019 på Vega Scene, da årsmøtet fant sted i fysisk form med egen seminardel.
Foto: Skjalg Vold

Program for årsmøtedagen
 • Tale ved kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja
 • Innledning ved styreleder Marta Hjelle
 • Årsmøte med følgende saker:
  • Årsberetning for 2020
  • Regnskap for 2020
  • Fastsettelse av kontingentrammen for 2022
  • Antall stemmer for årsmøtet i 2022
  • Valg
 • Presentasjon av foreningens sentrale oppgaver i 2021 ved direktør Morten Gjelten.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre og ny kontingentstruktur, hvor kostnader til drift av medlemsnettverkene NTLF og NTO – musikk overføres til NTOs budsjett, med den konsekvens at det ikke lenger kalles inn særskilt kontingent til disse nettverkene. Bakgrunnen er både et ønske om forenkling og tydeliggjøring av hva et NTO-medlemskap innebærer.

Kulturministerens tale

Foto: Kulturdepartementet

Tradisjonen tro holdt kulturministeren tale til NTOs medlemmer i forkant av årsmøtet. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja var invitert til å snakke om konsekvenser og håndtering av koronapandemien, men også om andre store kulturpolitiske spørsmål knyttet til rammevilkårene for musikk- og scenekunstinstitusjonene. Rajas tale ble holdt i form av en forhåndsinnspilt videotale til forsamlingen.

Last ned talen til statsråden her.

NTOs årsrapport 2020


I NTOs årsrapport for 2020 finner du styrets beretning, regnskap, virksomhetsberetning, medlemsoversikt med mer.

Last ned årsrapporten