Bransjestandard

Håndtering av trakassering

NTO har i kjølvannet av #metoo-kampanjen utarbeidet et eksempel på en generell varslingsrutine og prosedyre for håndtering av trakassering og mobbing på arbeidsplassen.

Eksempeldokumentet NTO har utarbeidet er basert på medlemmenes egne retningslinjer på dette området. Dokumentet er kun ment som en hjelp og et utgangspunkt for den enkelte virksomhet til å utarbeide egne, mer skreddersydde retningslinjer og rutiner.