Korona

Anmodning om møte med helsedepartementet

Norske konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) sendte 9. november en anmodning om et møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende definisjonen av fastmonterte seter.

Norske konsertarrangører, Norske kulturhus og NTO ber i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet om et møte vedrørende regjeringens siste innstramming av smittevernrestriksjonene knyttet til arrangementer, samt Helsedirektoratets definisjon av fastmonterte seter.

De tre organisasjonene mener at Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets vurderinger og konklusjoner fremstår som overforenklede, selvmotsigende og vanskelige å forstå. Vi peker på den logiske bristen i fremstillingen av at profesjonelle arrangementer har fastmonterte seter, mens alt annet synes å beskrives som «mindre, lokale arrangementer uten fastmonterte seter».

Med dette avskriver helsemyndighetene en lang rekke betydelige kulturarrangører som ikke-profesjonelle.

I likhet med resten av kulturbransjen har vi fremholdt at det kan utøves et tilfredsstillende smittevern ved bruk av faste sitteplasser i et statisk oppsett, hvor en profesjonell arrangør tar ansvar for at stoler ikke kan flyttes og smittevernfaglig avstand opprettholdes.

Beviset finnes i tallene; regjeringen og helsemyndighetene har gjentatte ganger bekreftet at forsvinnende få smittetilfeller kan spores tilbake til kulturarrangementer i regi av profesjonelle arrangører. Hvis myndighetene nå har fått en annen forståelse av dette bør det i tilfelle ligge en kvalifisert begrunnelse bak som vi må insistere på at vi får tilgang til.