NTO arbeider kontinuerlig med kunnskapsinnhenting- og bygging og samarbeider for å bidra til best og mest mulig etterrettelig kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen, så vel som for den offentlige debatten og kulturforskningen. Vi samler tall, fakta, argumentasjon og annen kunnskap om bransjen, og systematiserer og presenterer dette slik at flere kan få bedre innsikt i viktige bransjespørsmål og medlemmene kan nyte godt av felles erfaringer.

Ingen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum på musikk- og scenekunstinstitusjonene
Korona
Ingen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum på musikk- og scenekunstinstitusjonene
Fafo-rapport om ABE-kutt i kultursektoren
Rapport
Fafo-rapport om ABE-kutt i kultursektoren
Publikum er avventende til å delta fysisk i kulturlivet
Publikumsundersøkelse
Publikum er avventende til å delta fysisk i kulturlivet
Fire av ti ikke klare for kunst- og kulturarrangement
Publikumsundersøkelse
Fire av ti ikke klare for kunst- og kulturarrangement