NTO arbeider kontinuerlig med kunnskapsinnhenting- og bygging og samarbeider for å bidra til best og mest mulig etterrettelig kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen, så vel som for den offentlige debatten og kulturforskningen. Vi samler tall, fakta, argumentasjon og annen kunnskap om bransjen, og systematiserer og presenterer dette slik at flere kan få bedre innsikt i viktige bransjespørsmål og medlemmene kan nyte godt av felles erfaringer.

Kartlegging
Rapport om samarbeid og ressursdeling
Korona
Ingen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum på musikk- og scenekunstinstitusjonene
Rapport
Fafo-rapport om ABE-kutt i kultursektoren
Publikumsundersøkelse
Publikum er avventende til å delta fysisk i kulturlivet