NTO arbeider kontinuerlig med kunnskapsinnhenting- og bygging og samarbeider for å bidra til best og mest mulig etterrettelig kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen, så vel som for den offentlige debatten og kulturforskningen. Vi samler tall, fakta, argumentasjon og annen kunnskap om bransjen, og systematiserer og presenterer dette slik at flere kan få bedre innsikt i viktige bransjespørsmål og medlemmene kan nyte godt av felles erfaringer.

Publikumsundersøkelse
Publikum er avventende til å delta fysisk i kulturlivet
Publikumsundersøkelse
Fire av ti ikke klare for kunst- og kulturarrangement
Rapport
Institusjonenes arbeid med barn og unge
Rapport
Seksuell trakassering