Våre medlemmer
NTO har 50 medlemsorganisasjoner innenfor musikk og scenekunst. Disse omfatter alle landets større offentlig støttede institusjoner innenfor områdene teater, dans, opera og musikk.
<p><strong>Eugen Onegin</strong>, Den Norske Opera & Ballett <br />Foto: Erik Berg</p>

Eugen Onegin, Den Norske Opera & Ballett
Foto: Erik Berg

FORVALTNINGSKATEGORIER

NTOs medlemmer betaler en årlig kontingent til NTO. Kontingentrammen utgjør 0,25% av det offentlige tilskuddet institusjonen mottar. Kontingenten utgjør årlig minimum kr. 30.000,- og maksimum kr. 400.000,-.

De fleste av NTOs medlemmer mottar fast årlig driftstøtte fra kulturdepartementet.

MEDLEMSINSTITUSJONENE BESTÅR AV:

1 STATLIG INSTITUSJON – POST 01
Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 01 Driftsutgifter.
Mottar sine årlige tilskudd fra staten.

 • Riksteatret (Oslo)

26 MUSIKK- OG SCENEKUNSTINSTITUSJONER – POST 70
Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 70 Nasjonale og regionale institusjoner, samt distriktsinstitusjoner.
Mottar sine årlige tilskudd fra staten, eller fra staten (70%) og fylke/kommune (30%)..

 • Arktisk Filharmoni (Bodø og Tromsø)
 • Bergen Nasjonale Opera (Bergen)
 • Brageteatret (Drammen)
 • Carte Blanche (Bergen)
 • Dansens Hus (Oslo)
 • Den Nationale Scene (Bergen)
 • Den Norske Opera & Ballett (Oslo)
 • Det Norske Blåseensemble (Halden)
 • Det Norske Teatret (Oslo)
 • Det Vestnorske Teateret (Bergen)
 • Haugesund Teater (Haugesund)
 • Hålogaland Teater (Tromsø)
 • Kilden teater og konserthus (Kristiansand)
 • Nationaltheatret (Oslo)
 • Musikkselskapet Harmonien (Bergen Filharmoniske Orkester)
 • Nordland Teater (Mo i Rana)
 • Opera Østfold (Halden)
 • Rogaland Teater (Stavanger)
 • Stavanger Symfoniorkester (Stavanger)
 • Teater Ibsen (Skien)
 • Teater Innlandet (Hamar)
 • Teater Vestland (Førde)
 • Teatret Vårt (Molde)
 • Trondheim Symfoniorkester & Opera (Trondheim)
 • Trøndelag Teater (Trondheim)
 • Turnéteatret i Trøndelag (Verdal)

4 MUSIKK- OG SCENEKUNSTVIRKSOMHETER – POST 74
Kapittel 320 Musikk og scenekunst, post 74 organisasjoner, kompetansesentre m.m.
Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • Bærum kulturhus (Sandvika)
 • DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge (Trondheim)
 • Dramatikkens Hus (Oslo)
 • Skuespiller- og danseralliansen (Oslo)


11 MUSIKK- OG SCENEKUNSTINSTITUSJONER – POST 75
Kapittel 320 Musikk og scenekunst, post 75 litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.
Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • BIT Teatergarasjen (Bergen)
 • Black Box teater (Oslo)
 • Det Norske Kammerorkester (Oslo)
 • Det Norske Solistkor (Oslo)
 • Edvard Grieg Korene (Bergen)
 • Nordic Black Theatre (Oslo)
 • Riksscenen (Oslo)
 • Rosendal Internasjonale Teater (Trondheim)
 • Teater Manu (Oslo)
 • Unge Viken Teater (Lillestrøm)
 • Østfold Internasjonale Teater (Fredrikstad)

1 VIRKSOMHET – POST 78 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK
Kapittel 325 Allmenne kulturformål, post 78 Barne- og ungdomstiltak.
Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • Norsk scenekunstbruk (Oslo)


1 VIRKSOMHET – POST 55 ALLMENNE KULTURFORMÅL
Kapittel 320 Norsk kulturråd, post 55 Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd.
Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • BIT 20 Ensemble (Bergen)

2 SCENEKUNSTINSTITUSJONER – POST 53 SAMETINGET
Kapittel 325 Allmenne kulturformål, post 53 Sametinget.
Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • Beaivváš Sámi Nášunálateáhter (Kautokeino)
 • Åarjelhsaemien Teatere (Mo i Rana)

4 SCENEKUNSTVIRKSOMHETER – FYLKER/KOMMUNER

Troms og Finnmark fylkeskommune, samt kommunene Nordreisa, Vadsø, Alta:

 • Kvääniteatteri (Nordreisa)

Mottar årlig støtte fra Oslo kommune:

 • Kloden teater (Oslo)
 • Oslo Nye Teater (Oslo)
 • Vega Scene (Oslo)