Om NTO
Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst. Foreningen representerer en omfattende infrastruktur av forskjelligartede virksomheter. Våre 51 medlemmer består av offentlig finansierte produserende og programmerende teatre, scener, orkestre, musikkensembler, kor og andre virksomheter.

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ble stiftet i 1962 under navnet De norske teatres forening og feiret 50 år i 2012. I 1989 ble symfoniorkestrene medlemmer, og i 1995 endret foreningen navn til Norsk teater- og orkesterforening.

NTOs medlemmer er blant de fremste produsentene og formidlerne av levende musikk og scenekunst og består av offentlig finansierte teatre, scener, orkestre, musikkensembler og kor.

Foreningen arbeider for at musikk- og scenekunstinstitusjonene skal ha best mulig rammevilkår for å produsere og formidle musikk og scenekunst av høyest mulig kvalitet til flest mulig, samt at medlemmene skal kunne utvikle seg i henhold til egne visjoner og mål. Vi driver utstrakt interessepolitisk arbeid, utrednings- og statistikkarbeid og annen kunnskapsinnhenting- og utvikling. Vi har som mål å bidra til at medlemmene utvikler seg som profesjonelle arbeidsgivere og søker å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål.

NTO aarsmote 1

NTO har også en rekke sekretariatsoppgaver og jobber aktivt for å bygge og vedlikeholde ulike bransjenettverk og møteplasser på musikk- og scenekunstområdet. Noen eksempler på dette er:

  • NTO organiserer to ledernettverk, som ledes av hvert sitt arbeidsutvalg: Norsk teaterlederforum (NTLF) og NTO – musikk.

  • NTO er ansvarlig arrangør for Heddaprisen og Heddadagene. Prisutdelingen og festivalen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og ved tilskudd fra NTOs medlemsteatre.

  • NTO eier nettavisen Scenekunst.no sammen med Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. Nettavisen har egen redaktør og redigeres etter redaktørplakaten.

  • NTO er medlem av den europeiske organisasjonen PEARLE* (Performing Arts Employers Associations Leauge Europe) som samler arbeidsgivere/produsenter på scenekunstområdet, dvs. innenfor teater, opera, dans og orkestermusikk.


Som arbeidsgiverorganisasjon har NTO ansvar for å forhandle frem overenskomster med oversettere, dramatikere, komponister og opphavsrettsorganisasjoner og bistår sine medlemmer i andre arbeidsgiverspørsmål. De aller fleste av NTOs medlemmer er også medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter og omfattes av denne organisasjonens hovedavtale og forhandlingsordning.

Kristian Seltun FOTO Skjalg Vold