Medlemsfordeler
NTO forhandler frem ulike fellesavtaler på medlemmenes vegne. Inkludert i NTO-medlemskapet får din institusjon:
Scenekortet i handa stor
SCENEKORTET

NTO administrerer Scenekortet som distribueres til ansatte på institusjoner som er tilknyttet scenekortordningen, samt til disse institusjonenes styreledere. Kortet er personlig og gir rett til 2 billetter til redusert pris på forestillinger ved alle scenekunstinstitusjonene som er tilsluttet NTO.

Scenekortet distribueres til ansatte på scenekunstinsitusjonene som er tilknyttet scenekort-ordningen, samt til disse institusjonenes styreledere.

Les mer om scenekortet her.

FORSIKRINGSAVTALER FOR ANSATTE

NTO-institusjoner som er medlem av DnB Livsforsikring skal i skriftlig melding eller på annen måte varsle ansatte som slutter om retten til å tegne fortsettelsesforsikring på inntil samme forsikringssum.

AFG PENSJON V/GERD SØRENG
Forsikringsmegler
HOTELLAVTALER FOR ANSATTE


Ansatte på NTOs medlemsinstitusjoner kan nyte godt av våre medlemsrabatter ved bestilling av overnatting på hoteller over hele landet.

NTO kan gi ansatte på medlemsinstitusjoner rabatter på bestilling av overnatting på hoteller over hele landet.

Vi har avtaler med følgende hotell/hotellkjeder:


For nærmere informasjon, ta kontakt med NTO ved Annette Opperud:

ANNETTE OPPERUD
Kontorsjef