Styret
I NTOs styre sitter teatersjefer/kunstneriske ledere, direktører/administrative ledere og styreledere fra NTOs medlemsorganisasjoner. Styret teller ni styremedlemmer og fire varamedlemmer. Styret kommer sammen minimum seks ganger i året. Styreleder for 2023/2024 er Marta Færevaag Hjelle, direktør ved Nationaltheatret.
Portrett Marta5 Foto Skjalg Vold

NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle
Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Norsk teater- og orkesterforenings årsmøte valgte styre og valgkomité for 2023/2024 mandag 20. mars. Styrets ni medlemmer ble gjenvalgt med ett nytt varamedlem. Marta Færevaag Hjelle og Kristian Lykkeslet Strømskag fortsetter som henholdsvis leder og nestleder av styret.

NTOs styre 2023–2024

Marta Færevaag Hjelle (styreleder)
Direktør, Nationaltheatret

Kristian Lykkeslet Strømskag (nestleder)
Teatersjef, Teatret Vårt

Bernt Bauge
Administrerende direktør, Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien

Geir Bergkastet
Administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballett

Elisabeth Egseth Hansen
Teatersjef, Trøndelag Teater

Bodil Kjelstrup
Direktør, Hålogaland Teater

Sunniva Steine
Administrativ leder, Dansens Hus

Erik Ulfsby
Teatersjef, Det Norske Teatret

Inger Østensjø
Styreleder, Rogaland Teater

Numeriske varamedlemmer

Emnet Kebreab
Styreleder, Teater Manu

Valborg Frøysnes
Teatersjef, Kilden Teater

Torunn Reigstad (ny)
Orkestersjef, Arktisk filharmoni

Solrun Toft Iversen
Teatersjef, Det Vestnorske Teateret

Valgkomité 2023–2024

Cecilie Grydeland Lundsholt
Teatersjef, Teater Vestland

Knud Bjørne-Larsen (ny) Direktør Riksteatret

Ane Carmen Roggen (ny) Direktør Riksscenen

Kontaktinformasjon
Marta Færevaag Hjelle
Styreleder / Direktør, Nationaltheatret