Styret
I NTOs styre sitter direktører, styreledere, teatersjefer og kunstneriske ledere fra NTOs medlemsorganisasjoner. Styret teller 9 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Styret kommer sammen minimum 6 ganger i året. Styreleder for 2021/2022 er Marta Færavaag Hjelle, direktør ved Nationaltheatret.

NTOs styreleder Marta Færavaag Hjelle

NTOs årsmøte valgte nytt styre torsdag 25. mars 2021. Geir Rebbestad, direktør for Kristiansand symfoniorkester/Kilden teater og konserthus og Sunniva Steine, administrativ leder ved Dansens Hus ble valgt inn som nye varamedlemmer.

NTO styre 2021–2022

Marta Færavaag Hjelle (styreleder)
Direktør, Nationaltheatret

Tor Lægreid (nestleder)
Direktør, Arktisk Filharmoni

Bernt Bauge
Administrerende direktør, Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien

Geir Bergkastet
Administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballett

Elisabeth Egseth Hansen
Teatersjef, Trøndelag Teater

Are Nakling
Direktør, Nordland Teater

Tone Tjemsland
Direktør, Carte Blanche

Erik Ulfsby
Teatersjef, Det Norske Teatret

Inger Østensjø
Styreleder, Rogaland Teater

Numeriske varamedlemmer

Kristian Lykkeslet Strømskag
Teatersjef, Teatret Vårt

Emnet Kebreab
Styreleder, Teater Manu

Geir Rebbestad (ny)
Direktør, Kristiansand Symfoniorkester/Kilden teater og konserthus

Sunniva Steine (ny)
Administrativ leder, Dansens Hus

Valgkomité 2021–2022

Olaf Mackenzie (leder)
Direktør, Bergen Nasjonale Opera

Nora Evensen
Teatersjef, Turnéteatret i Trøndelag

Hans Antonsen
Direktør, Det Norske Teatret

Kontaktinformasjon
Marta Færavaag Hjelle
Styreleder / Direktør, Nationaltheatret