Styret
I NTOs styre sitter direktører, styreledere, teatersjefer og kunstneriske ledere fra NTOs medlemsorganisasjoner. Styret teller 9 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Styret kommer sammen minimum 6 ganger i året. Styreleder fra 2020/2021 er Marta Færavaag Hjelle, direktør ved Nationaltheatret.

NTOs styreleder Marta Færavaag Hjelle

NTOs årsmøte valgte nytt styre tirsdag 19. mai 2020, og mangeårig styremedlem Marta Færavaag Hjelle ble valgt til ny styreleder etter Hans Antonsen. Administrerende direktør Bernt Bauge i Bergen Filharmoniske Orkester ble valgt inn som nytt styremedlem. Direktør Morten Warland ved Stavanger Symfoniorkester, Emnet Kebreab, styreleder ved Teater Manu og Kristian Lykkeslet Strømskag, teatersjef ved Teatret Vårt ble valgt inn som nye varamedlemmer.

NTO styre 2020–2021

Marta Færavaag Hjelle (styreleder)
Direktør, Nationaltheatret

Tor Lægreid (nestleder)
Direktør, Arktisk Filharmoni

Bernt Bauge
Direktør, Stiftelsen Harmonien

Geir Bergkastet
Administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballett

Elisabeth Egseth Hansen
Teatersjef, Trøndelag Teater

Are Nakling
Direktør, Nordland Teater

Tone Tjemsland
Direktør, Carte Blanche

Erik Ulfsby
Teatersjef, Det Norske Teatret

Inger Østensjø
Styreleder, Rogaland Teater

Numeriske varamedlemmer

Margunn Grytten Selvik
Direktør, Teater Vestland

Morten Warland (ny)
Direktør, Stavanger Symfoniorkester

Emnet Kebreab (ny)
Styreleder, Teater Manu

Kristian Lykkeslet Strømskag (ny)
Teatersjef, Teatret Vårt

Valgkomité

Nora Evensen (leder)
Teatersjef, Turnéteatret i Trøndelag

Olaf Mackenzie
Direktør, Bergen Nasjonale Opera

Hans Antonsen
Direktør, Det Norske Teatret

Kontaktinformasjon
Marta Færavaag Hjelle
Styreleder / Direktør, Nationaltheatret