NTO har utviklet en overordnet klimaplakat med 6 tydelige mål som det forventes at foreningens medlemmer følger. Les mer her.