NTO har utviklet en overordnet klimaplakat med 6 tydelige mål som det forventes at foreningens medlemmer følger. Les mer her.

NTO har 51 medlemmer innen kunstartene teater, opera, dans, og musikk. Medlemmene består av offentlig finansierte teatre, scener, orkestre, musikkensembler, kor, operaselskap og andre virksomheter med særlig tilknytning til bransjen.