NTO har 50 medlemmer innen kunstartene teater, opera, dans, og musikk. Medlemmene består av offentlig finansierte teatre, scener, orkestre, musikkensembler, kor, operaselskap og andre virksomheter med særlig tilknytning til bransjen.