NTO jobber kontinuerlig med å fremme saker som angår medlemmene. Vi møter og utfordrer politikere og embetsverk, bidrar med bransjeinnsikt, utvikler argumentasjon og driver med annet påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser, innspill til stortingsmeldinger og statsbudsjett, kronikker med mer.

Statsbudsjett 2022
Uttalelse om tilleggsproposisjonen for 2022
Statsbudsjett 2022
NTO i høring om tilleggsproposisjonen
Scenekunstpolitikk
Kommentar til scenekunststrategien
Statsbudsjett 2022
Høringsuttalelse til Statsbudsjettet for 2022