NTO jobber kontinuerlig med å fremme saker som angår medlemmene. Vi møter og utfordrer politikere og embetsverk, bidrar med bransjeinnsikt, utvikler argumentasjon og driver med annet påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser, innspill til stortingsmeldinger og statsbudsjett, kronikker med mer.

Innspill til revidert nasjonalbudsjett
Statsbudsjett 2022
Innspill til revidert nasjonalbudsjett
Innspill til tiltakspakker for smittevernberedskap
korona
Innspill til tiltakspakker for smittevernberedskap
Innspill til mandat – Utredning av DKS og evaluering av Kulturtankens oppdrag
Kulturforvaltning
Innspill til mandat – Utredning av DKS og evaluering av Kulturtankens oppdrag
Detaljert styring og uklar ansvarsdeling
Kulturforvaltning
Detaljert styring og uklar ansvarsdeling