NTO jobber kontinuerlig med å fremme saker som angår medlemmene. Vi møter og utfordrer politikere og embetsverk, bidrar med bransjeinnsikt, utvikler argumentasjon og driver med annet påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser, innspill til stortingsmeldinger og statsbudsjett, kronikker med mer.

Statsbudsjett 2021
Uttalelse om revidert nasjonalbudsjett 2021
Korona
Tendensiøs og feilaktig journalistikk
Kulturforvaltning
Innspill til Stortinget om utredning av kulturforvaltningen
Korona
Gjenåpningsplaner og politiske prioriteringer