NTO jobber kontinuerlig med å fremme saker som angår medlemmene. Vi møter og utfordrer politikere og embetsverk, bidrar med bransjeinnsikt, utvikler argumentasjon og driver med annet påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser, innspill til stortingsmeldinger og statsbudsjett, kronikker med mer.

Kulturrådet og Kulturtanken
Innspill til SVs forslag om utredning av kulturforvaltningen
Scenekunstpolitikk
Innspill: Konsekvenser av koronatiltak for scenekunstfeltet
Internasjonalt
Innspill til internasjonal strategi
Korona
Mer ansvar til lokale smittevernmyndigheter