Nettverk
– Viktig å styrke det nordiske samarbeidet i krisetider