NTLF

NTLFs høstseminar 2024

Norsk teaterlederforum har gleden av å invitere sine medlemmer til høstsseminar 5. – 7. november. Beaivváš Sámi Našunálateáhter er vertskap for seminaret i anledning åpningen av det nye teaterhuset i 2024.

<p>Norsk teaterlederforum på studiereise til Berlin, mars 2024.<br />Foto: Daniel Grünauer, Berliner Ensemble</p>

Norsk teaterlederforum på studiereise til Berlin, mars 2024.
Foto: Daniel Grünauer, Berliner Ensemble

Norsk teaterlederforums høstseminar finner i år sted fra tirsdag 5. til torsdag 7. november i Kautokeino i forbindelse med Beaivváš Sámi Našunálateáhters innflytting i nytt teaterhus i 2024.

Tidsrammer

Tirsdag: Ankomst, kort ettermiddagsseminar og middag
Onsdag:
Seminar, middag og forestilling
Torsdag:
Hjemreise

Hovedtema er oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

NTO har holdt av rom på Thon Hotel Kautokeino.
Mer informasjon og påmelding kommer nærmere.