NTLF

NTLFs høstseminar 2024

Norsk teaterlederforum har gleden av å invitere sine medlemmer til høstseminar 5. – 7. november. Beaivváš Sámi Našunálateáhter er vertskap for seminaret i anledning åpningen av det nye teaterhuset i 2024.

<p>Norsk teaterlederforum på studiereise til Berlin i mars 2024.<br />Foto: Daniel Grünauer, Berliner Ensemble</p>

Norsk teaterlederforum på studiereise til Berlin i mars 2024.
Foto: Daniel Grünauer, Berliner Ensemble

Norsk teaterlederforums høstseminar finner i år sted fra tirsdag 5. til torsdag 7. november i Kautokeino i forbindelse med Beaivváš Sámi Našunálateáhters innflytting i nytt teaterhus i 2024.

Hovedtema er oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som behandles i Stortinget i november, med innledninger av blant andre Maria Utsi og Mathias Danbolt.

Tidsrammer
  • Seminarstart: Tirsdag 5. november kl. 14.30
  • Seminarslutt: Torsdag 7. november kl. 10.30
Praktisk informasjon

For de fleste vil den enkleste reiseruten være med fly fra eller via Oslo til Alta.
Fra Alta er det ca. to timer med bil/buss til Kautokeino. NTO bestiller felles buss tilpasset flytidene Oslo/Alta.

Buss Alta – Kautokeino tur/retur:

  • Alta – Kautokeino: Tirsdag 5. november kl. 12.00 (tilpasset Norwegian-fly med ankomst kl. 11.30)
  • Kautokeino – Alta: Torsdag 7. november kl. 10.45 (tilpasset SAS-fly med avgang kl. 14.10)


Overnatting:

NTO har holdt av rom på Thon Hotel Kautokeino.

Mer informasjon og påmelding kommer nærmere.