NTLF

Om Norsk teaterlederforum

Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom menings- og erfaringsutveksling om scenekunstfaglige og kulturpolitiske spørsmål.

<p><strong><strong>Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019</strong></strong><br />Foto: Nils Petter Mørland</p>

Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019
Foto: Nils Petter Mørland

Norsk teaterlederforum (NTLF) utgjør en vesentlig del av NTO-administra­sjonens arbeid og er et viktig, faglig møtested for kunstneriske og administrative ledere ved NTOs medlemsinstitusjoner.

Forumet samler teaterlederne til to seminarer i året, og hvert annet år arrangeres en felles studietur til utlandet.

NTLFS ARBEIDSUTVALG 2023/2024:

Vilde Broen
Administrativ leder, Østfold Internasjonale Teater

Morten Joachim Henriksen
Teatersjef, Haugesund Teater

Runar Hodne
Teatersjef, Oslo Nye Teater

Bodil Kjeldstrup
Direktør, Hålogaland Teater

SEKRETARIAT:

Norsk teater- og orkesterforening
Rosenkrantz gate 9, 01591 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto@nto.no

<p><strong>Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019</strong><br />Foto: Nils Petter Mørland</p>

Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019
Foto: Nils Petter Mørland

VALGKOMITÉ 2023/2024:

Cecilie Grydeland Lundsholt (leder)
Teatersjef, Teater Vestland

Ingrid Rognes Solbu
Administrativ leder, Rosendal Teater

Rolf Degerlund
Teatersjef, Det samiske nasjonalteatret Beaivvás

Retningslinjer for valgkomitéarbeid i NTLF

Fra og med sesongen 2022/2023 nedsettes en egen valgkomité som innstiller medlemmer til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget konstitueres i forbindelse med forumets første medlemssamling etter NTOs årsmøte. Til dette arbeidet er det utarbeidet egne retningslinjer.