NTLF

Om Norsk teaterlederforum

Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom menings- og erfaringsutveksling om scenekunstfaglige og kulturpolitiske spørsmål.


<p><strong><strong>Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019</strong></strong><br />Foto: Nils Petter Mørland</p>

Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019
Foto: Nils Petter Mørland

Norsk teaterlederforum (NTLF) utgjør en vesentlig del av NTO-administra­sjonens arbeid og er et viktig, faglig møtested for kunstneriske og administrative ledere ved NTOs medlemsinstitusjoner.

Forumet samler teaterlederne til to seminarer i året, og hvert annet år arrangeres en felles studietur til utlandet.

NTLFS ARBEIDSUTVALG 2023/2024:

Solrunn Toft Iversen
Teatersjef, Det Vestnorske Teateret

Vilde Broen
Administrativ leder, Østfold Internasjonale Teater

Morten Joachim Henriksen
Teatersjef, Haugesund Teater

Runar Hodne
Teatersjef, Oslo Nye Teater

Bodil Kjeldstrup
Direktør, Hålogaland Teater

SEKRETARIAT:

Norsk teater- og orkesterforening
Rosenkrantz gate 9, 01591 Oslo
Tlf. 23 10 09 90
nto@nto.no

<p><strong>Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019</strong><br />Foto: Nils Petter Mørland</p>

Norsk teaterlederforum på studiereise til Paris i 2019
Foto: Nils Petter Mørland

VALGKOMITÉ 2023/2024:

Cecilie Grydeland Lundsholt (leder)
Teatersjef, Teater Vestland

Ingrid Rognes Solbu
Administrativ leder, Rosendal Teater

Rolf Degerlund
Teatersjef, Det samiske nasjonalteatret Beaivvás

Retningslinjer for valgkomitéarbeid i NTLF

Fra og med sesongen 2022/2023 nedsettes en egen valgkomité som innstiller medlemmer til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget konstitueres i forbindelse med forumets første medlemssamling etter NTOs årsmøte. Til dette arbeidet er det utarbeidet egne retningslinjer.