NTO – musikk

Om NTO – musikk

NTO – musikk har som formål å være et ledernettverk og kontaktforum for ledere av NTOs musikk- og operavirksomheter. Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom medlemsmøter og menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål.

Det Norske Kammerorkester
Foto: Mona Ødegaard

NTO – musikk er et faglig møtested for ledere ved NTOs musikk- og operavirksomheter.

Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom medlemsmøter og menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål. Forumet skal også være en innspillsarena for NTOs interessepolitiske arbeid.

NTO – musikk ledes pr. 2021 av et arbeidsutvalg på 4 medlemmer. Arbeidsutvalget oppnevner forumets representanter i eksterne råd, juryer og utvalg.

Hver virksomhet kan vanligvis ha ett fast, personlig medlem. I enkelte tilfeller kan virksomheten ha to eller tre faste, personlige medlemmer. Den ene skal normalt være virksomhetens øverste leder. De to andre skal normalt være ledere for institusjonens musikkvirksomhet og/eller operavirksomhet.

ARBEIDSUTVALGET I NTO – MUSIKK FOR 2021–2022:

Thorstein Granly (leder)
Direktør, Det Norske Blåseensemble

Ingvild Skaatan
Daglig leder, Det Norske Solistkor

Laila Melkevoll
Daglig leder, BIT20 Ensemble

Geir Rebbestad
Direktør, Kristiansand Symfoniorkester

Ledernettverket NTO – musikk har medlemmer fra følgende 16 virksomheter:

Arktisk Filharmoni

Bergen Nasjonale Opera

BIT20 Ensemble

Den Norske Opera & Ballett

Det Norske Blåseensemble

Det Norske Kammerorkester

Det Norske Solistkor

Edvard Grieg Kor

Kilden Teater og Konserthus

Kringkastingsorkestret

Musikkselskapet Harmonien

Opera Østfold

Oslo Quartet Series

Riksscenen

Stavanger Symfoniorkester

Trondheim Symfoniorkester & Opera