NTO – musikk

Om NTO – musikk

NTO – musikk har som formål å være et ledernettverk og kontaktforum for ledere av NTOs musikk- og operavirksomheter. Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom medlemsmøter og menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål.

<p><strong>Det Norske Kammerorkester</strong><br />Foto: Mona Ødegaard</p>

Det Norske Kammerorkester
Foto: Mona Ødegaard

NTO – musikk er et faglig møtested for ledere ved NTOs musikk- og operavirksomheter.

Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom medlemsmøter og menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål. Forumet skal også være en innspillsarena for NTOs interessepolitiske arbeid.

I tillegg til ledere fra NTOs medlemsvirksomheter innen musikk og opera, er lederen for Kringkastingsorkestret medlem i NTO – musikk.

ARBEIDSUTVALGET I NTO – MUSIKK FOR 2023–2024:

Torunn Reigstad (leder)
Orkestersjef Arktisk Filharmoni

Anne Kathrine Slungård
Direktør, Trondheim Symfoniorkester & Opera

Solveig Lavik
Assisterende daglig leder, Edvard Grieg korene

Håvard Vegge
Orkestersjef, Den Norske Opera & Ballett

Retningslinjer for NTO – musikks virksomhet

Medlemskap

Hver virksomhet kan vanligvis ha ett fast, personlig medlem, og kan etter behov stille med én ekstra person fra ledergruppen.

I enkelte tilfeller kan institusjonen ha to eller tre faste, personlige medlemmer. Den ene skal normalt være institusjonens øverste leder. De to andre skal normalt være ledere for institusjonens musikkvirksomhet og/eller operavirksomhet.

Arbeidsutvalg

NTO – musikk ledes av et arbeidsutvalg på 4 medlemmer. Arbeidsutvalget oppnevner forumets representanter i eksterne råd, juryer og utvalg.

Fra og med sesongen 2022/2023 nedsettes en egen valgkomité som innstiller medlemmer til arbeidsutvalget, som konstitueres i forbindelse med forumets første medlemssamling etter NTOs årsmøte. Til dette arbeidet er det utarbeidet egne retningslinjer.

VALGKOMITÉ FOR 2023–2024:

Ane Carmen Roggen (leder)
Direktør, Riksscenen

Ingvild Skaatan
Daglig leder, Det Norske Solistkor

Ledernettverket NTO – musikk har medlemmer fra følgende 15 virksomheter:

Arktisk Filharmoni

Bergen Nasjonale Opera

BIT20 Ensemble

Den Norske Opera & Ballett

Det Norske Blåseensemble

Det Norske Kammerorkester

Det Norske Solistkor

Edvard Grieg Korene

Kilden Teater og Konserthus

Kringkastingsorkestret

Musikkselskapet Harmonien

Opera Østfold

Riksscenen

Stavanger Symfoniorkester

Trondheim Symfoniorkester & Opera