Festival

Om Heddadagene

Heddadagene er en årlig festival for scenekunst fra hele landet som avslutter teatersesongen med utdelingen av Heddaprisene. Festivalen springer ut av og leder opp til Heddaprisen, som avslutter teatersesongen. Sammen med nominasjonene til Heddaprisen viser Heddadagene et tverrsnitt av bredden og mangfoldet som finnes i norsk scenekunst.

<p>Foto: Mikkel Gydthfeldt</p>

Foto: Mikkel Gydthfeldt

KORT OM HEDDADAGENE

Heddadagene
er en årlig teaterfestival som samler et bredt spekter av scenekunst fra hele landet til ti dager med forestillinger og bransjearrangement i juni i Oslo.

Festivalen fant sted for første gang i 2017 og lages av rundt 35 NTO-teatre og scenekunstinstitusjoner, fra Kristiansand i sør til Kautokeino i nord, fra Hamar i øst til Haugesund i vest. De kunstneriske lederne ved disse teatrene velger ut forestillinger fra eget repertoar til det som blir festivalprogrammet.

Heddadagene springer ut av og leder opp til utdelingen av Heddaprisen, norsk teaters mest omfattende scenekunstpris. Prisen deles ut siste søndag i festivaluken.

Der de Heddanominerte velges ut av en samlet, uavhengig fagjury, tar Heddadagene mål av seg å presentere et bredt utvalg forestillinger som de ulike institusjonene og kunstneriske lederne selv har plukket ut som sine foretrukne bidrag. Forestillingsprogrammet og Heddanominasjonene gir slik samlet sett gi et godt bilde av det teatermangfoldet som fins i Norge i dag.

Heddadagene er et initiativ fra Heddakomiteen, som også har det overordnede faglige ansvaret. NTOs medlemsteatre står som arrangører av mønstringen og er økonomiske bidragsytere til Heddadagene. Norsk teater- og orkesterforening er formell eier og har prosjektansvar for Heddadagene.

LES MER PÅ:

www.heddadagene.no