Festival

Om Heddadagene

Heddadagene samler et bredt spekter av scenekunst fra hele landet til ti dager med forestillinger, arrangementer og fagprogram i Oslo. Festivalen springer ut av og leder opp til Heddaprisen, som avslutter teatersesongen før sommeren. Sammen med nominasjonene til Heddaprisen viser Heddadagene et tverrsnitt av bredden og mangfoldet som finnes i norsk scenekunst.

Foto: Mikkel Gydthfeldt

Heddadagene 2021 finner sted 4. - 13. juni.


KORT OM HEDDADAGENE

Rundt 30 scenekunstinstitusjoner fra Kristiansand i sør til Kautokeino i nord gikk i 2017 sammen om å lage den første Hedda-festivalen, og programmet velges ut av de kunstneriske lederne ved disse NTO-institusjonene.

Festivalens høydepunkt og avslutning er utdelingen av Heddaprisen, som festivalen også leder ut av.

Der de Heddanominerte velges ut av en samlet, uavhengig fagjury, tar Heddadagene mål av seg å presentere et bredt utvalg forestillinger som de ulike institusjonene og kunstneriske lederne selv har plukket ut som sine foretrukne bidrag. Forestillingsprogrammet og Heddanominasjonene gir slik samlet sett gi et godt bilde av det teatermangfoldet som fins i Norge i dag.

Heddadagene er et initiativ fra Heddakomiteen, som også har det overordnede faglige ansvaret. NTOs medlemsteatre står som arrangører av mønstringen og er økonomiske bidragsytere til Heddadagene. Norsk teater- og orkesterforening er formell eier og har prosjektansvar for Heddadagene.


LES MER PÅ:

www.heddadagene.no