Festival

Om Heddadagene

Heddadagene samler et bredt spekter av scenekunst fra hele landet til ti dager med forestillinger, arrangementer og fagprogram i Oslo. Festivalen springer ut av og leder opp til Heddaprisen, som avslutter teatersesongen før sommeren. Sammen med nominasjonene til Heddaprisen viser Heddadagene et tverrsnitt av bredden og mangfoldet som finnes i norsk scenekunst.

<p>Foto: Mikkel Gydthfeldt</p>

Foto: Mikkel Gydthfeldt

KORT OM HEDDADAGENE

Heddadagene
har siden 2017 samlet et stort mangfold av scenekunst fra hele landet til ti dager med forestillinger, arrangementer og fagprogram i Oslo.

Festivalen lages av rundt 35 teatre og scenekunstinstitusjoner, fra Kristiansand i sør til Kautokeino i nord, fra Hamar i øst til Haugesund i vest. De kunstneriske lederne ved disse teatrene velger ut forestillinger fra eget repertoar til det som blir et festivalprogram med et bredt spekter av arrangementer.

Heddadagene springer ut av og leder opp til utdelingen av Heddaprisen, norsk teaters største scenekunst. Prisen deles ut siste søndag i festivaluken.

Der de Heddanominerte velges ut av en samlet, uavhengig fagjury, tar Heddadagene mål av seg å presentere et bredt utvalg forestillinger som de ulike institusjonene og kunstneriske lederne selv har plukket ut som sine foretrukne bidrag. Forestillingsprogrammet og Heddanominasjonene gir slik samlet sett gi et godt bilde av det teatermangfoldet som fins i Norge i dag.

Heddadagene er et initiativ fra Heddakomiteen, som også har det overordnede faglige ansvaret. NTOs medlemsteatre står som arrangører av mønstringen og er økonomiske bidragsytere til Heddadagene. Norsk teater- og orkesterforening er formell eier og har prosjektansvar for Heddadagene.

LES MER PÅ:

www.heddadagene.no