Mediemangfold

Scenekunst.no

Norsk teater- og orkesterforening er deleier i tidsskriftet Scenekunst.no, en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk som følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat. Teaterviter Julie Rongved Amundsen er redaktør for tidsskriftet.

Julie Amundsen Foto Erik Nicolai Strutz

Julie Rongved Amundsen, redaktør i Scenekunst.no
Foto: Erik Nicolai Strutz

Norsk teater- og orkesterforening er deleier av nettavisen Scenekunst.no, et redaksjonelt uavhengig nettsted som drives etter redaktørplakaten.

En viktig rolle for Scenekunst.no er å initiere, fange opp og bringe videre diskusjoner og nyheter innen det profesjonelle kunstmusikk- og scenekunstfeltet og bidra til å knytte sammen en faglig offentlighet på feltet. Tidsskriftet publiserer daglig redaksjonelt stoff, kritisk refleksjon og meningsstoff om teater, musikk, dans og tilhørende kulturpolitikk.

Tidsskriftet følger Norsk Redaktørforenings redaktørplakat. Avisens redaktør er Julie Rongved Amundsen.

Scenekunst.no er organisert som et allmennyttig aksjeselskap med Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere som eiere og bidragsytere, i tillegg til NTO. Film- og teaterteknisk forening gir også årlig støtte.

Tidsskriftets styre foreslås av en egen valgkomité på tre personer, som også foreslår valgkomité for følgende år. Styre og valgkomité velges av selskapets generalforsamling.

EKSTERNE LENKER:
Scenekunst.no

STYRET I SCENEKUNST.NO AS:

Andreas Wiese (styreleder)
Teater- og litteraturanmelder

Ole Jacob Hoel
Kulturjournalist Adresseavisen

Marianne Roland
Medlemskonsulent Norsk skuespillerforbund

Marte Reithaug Sterud
Koreograf, danser, skribent

Inger Marie Strand
Kommunikasjonsrådgiver Kunsthøgskolen i Oslo

NUMERISKE VARAMEDLEMMER:

Eva Grainger
Nestleder Norske Dansekunstnere

Rolf Inge Pedersen Hjelmseth
Informasjonsleder Teatret Vårt