Korona

Kultursektoren ber regjeringen innføre koronasertifikat for å lette tiltaksbyrden

Sammen med en rekke kulturorganisasjoner har NTO i dag sendt et brev til regjeringen hvor vi ber om at det innføres midlertidig bruk av koronasertifikat for å lette tiltaksbyrden. Dersom myndighetene imidlertid fortsatt vurderer det som nødvendig med antallsbegrensninger, mener vi at det må innføres skalerbare antallsbegrensninger for arrangementer.

<p><strong>Allis sønn</strong>, Trøndelag Teater<br />Foto: Ole Ekker</p>

Allis sønn, Trøndelag Teater
Foto: Ole Ekker

Norske kulturhus, Norske Konsertarrangører, Virke, Creo, Spekter og NTO har i dag sendt et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet og Statsministerens kontor, hvor vi understreker at den samlede tiltaksbyrden, slik den har rammet kulturlivet fra midten av desember, ikke kan fortsette.

De seks organisasjonene etterlyser bedre dokumentasjon av effekten og forholdsmessigheten av smittevernrestriksjonene i henhold til smittevernloven. Vi understreker at konsekvensene av det som i realiteten er en ny nedstenging av kulturlivet er bekymringsfulle, og ikke lenger kan vurderes ut fra smittevern alene. Like lite som restriksjonene som rammer kulturlivet kan rettes opp ved økonomisk kompensasjon alene. Det er i det levende møtet med publikum kulturlivets mening og betydning ligger.

Vi ber derfor om at regjeringen så fort som mulig:

  • Innfører midlertidig bruk av koronasertifikat
  • Innfører skalerbare antallsbegrensninger for arrangementer dersom det fortsatt vurderes som nødvendig med antallsbegrensninger

Vi mener det er avgjørende for et fortsatt levende og mangfoldig kulturliv at det innføres en nasjonal ordning for bruk av koronasertifikat, hvor koronasertifikat benyttes som et reelt verktøy for å lette på andre smitteverntiltak, herunder uforholdsmessige publikumsbegrensninger.

Dersom det fortsatt skal gjelde antallsbegrensinger, er det vesentlig at man går over til en skalerbar ordning, slik NTO gjentatte ganger har pekt på. Det vil si at det er størrelsen på kulturarenaenes publikumsarealer som avgjør hvor mange som kan være til stede på arrangementer. Dette vil i praksis bety å sidestille kulturarenaer med praksisen som er etablert i varehandelen.

Det profesjonelle kulturlivet har gjennom hele pandemien tillitsfullt fulgt opp myndighetenes skiftende smitteverntiltak. Det arbeides hardt hver eneste dag for å sikre de ansatte trygge rammer for produksjon og formidling, og publikum trygge rammer for opplevelser.

Med all den erfaringen og kompetansen som er bygget opp gjennom snart to år forventer de seks organisasjonene at kulturbransjen nå blir vist større tillit gjennom en mer forholdsmessig inngripen i virksomhetene.