Korona

Alvorlige innstramminger

– Alvorlige og omfattende innstramminger i Bergen og Oslo, sier NTOs direktør Morten Gjelten i en kommentar til de nye koronatiltakene i de to byene. – Samtidig understreker vi at ingen smitteutbrudd blant publikum i teatrene og konsertsalene er påvist eller pekt på som begrunnelse for skjerpede tiltak. Vi legger derfor til grunn at det ligger overordnede vurderinger bak beslutningene, sier han.

<p>NTOs direktør <strong>Morten Gjelten </strong><br />Foto: Brian Olguin</p>

NTOs direktør Morten Gjelten
Foto: Brian Olguin

Det har i dag kommet informasjon om alvorlige og omfattende innstramminger i Bergen og Oslo. Full nedstenging i Oslo. Publikumsbegrensning på 20 i Bergen, som for mange i praksis betyr nedstenging.


TRYGGE MØTEPLASSER

Bransjen tar selvsagt myndighetspåbudene til etterretning. Samtidig understreker vi at teatrene og konsertsalene har vært og er trygge møteplasser. Våre medlemmers profesjonelle håndtering av smittevern har vært forbilledlig, og ingen smitteutbrudd blant publikum er påvist eller pekt på som begrunnelse for skjerpede tiltak.

Vi legger derfor til grunn at det ligger mer overordnede vurderinger og grundige konsekvensberegninger bak beslutningene.

Vi må også kunne forutsette at der vi rundt i landet fremdeles kan møte publikum, så har vi myndighetene i ryggen på at det er trygt. Det er godt at vi har nådd frem med budskapet om at sittende publikum hos profesjonelle arrangører ikke må puttes inn i samlebegrepet «offentlige arrangementer».


FASTE SITTEPLASSER

Vi er imidlertid urolige for signaler vi har fått i løpet av dagen på det vi oppfatter som en urimelig tolkning av begrepet fastmonterte seter. Vi må passe på at vi ikke pådrar oss upraktiske og helt unødvendig firkantede definisjoner, basert på mangelfull kunnskap om norske scener og saler.

Vår definisjon av dette har vært og er faste sitteplasser i et statisk oppsett, hvor en profesjonell arrangør tar ansvar for at stoler ikke kan flyttes og smittevernfaglig avstand opprettholdes. Hvis myndighetene har en annen definisjon av dette, må det i tilfelle ligge en kvalifisert begrunnelse bak som vi må insistere på at vi får tilgang til.Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO)