Julebrev

Mot slutten av året

– Institusjonenes økonomi er svekket det siste tiåret, men løfter vi bransjeblikket utover landets grenser innser vi at vi har et sterkt felt av musikk- og scenekunstinstitusjoner og en sterk konsensus om hovedlinjene i kulturpolitikken, skriver vår direktør Morten Gjelten i årets julehilsen. – Både demokrati og kunst er hardt, vedvarende og langsiktig arbeid. Kampen for å sikre det vi allerede har oppnådd og for å styrke de økonomiske rammene og kunstneriske handlingsrommet fortsetter, understreker han.

<p>Morten Gjelten<br />Foto: Skjalg Bøhmer Vold</p>

Morten Gjelten
Foto: Skjalg Bøhmer Vold

2023 er i ferd med å bli historie og NTO vil ønske alle sine medlemmer, venner og samarbeidspartnere en fredelig jul.

Vår verden leverer dessverre aldri et år uten kriger og grufulle konflikter. Men historien om 2023 inneholder også sterke kunstopplevelser, fine og minneverdige øyeblikk som feiringen av Nobelpris til Jon Fosse, og et viktig selvransakende norsk blikk på egen historie gjennom framleggelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Regjeringens forslag til ny kulturlov, samt beskrivelsen av institusjonenes rolle og betydning i kunstnermeldingen var også viktige gjennomslag for NTOs standpunkter og langsiktige arbeid. Utfordringer knyttet til store spørsmål som bærekraft og mangfold er også sentrale og pågående debatter og erfaringsdelinger som fortsetter inn i det nye året.

Men til tross for politisk anerkjennelse og – etter revidert statsbudsjett – politisk vilje til opprettholdelse av økonomiske rammer for 2023, har institusjonene likevel kommet til et punkt hvor strikken er i ferd med å ryke. Når året ebber, ut er flere av medlemmene involvert i krevende nedbemanningsprosesser.

Samtidig fryder vi oss over de mange gode møtene med publikum, samt enkelte gledelige eksempler som styrkingen av Arktisk filharmoni, Teater Vestlands nye flotte lokaler i Førde og vårt ferskeste medlem Kvääniteatteri med plass på statsbudsjettet.

Musikk- og scenekunstinstitusjonenes økonomi er svekket det siste tiåret, men løfter vi bransjeblikket utover landets grenser innser vi at vi stadig har et sterkt felt av musikk- og scenekunstinstitusjoner – uavhengige, kvalitetsbevisste, ambisiøse, med en helt avgjørende tradisjon for samhold og samarbeid, og stadig med en sterk konsensus om hovedlinjene i kulturpolitikken og viktigheten av institusjonene som ryggraden i det norske musikk- og scenekunstlandskapet.

Både demokrati og kunst er hardt, vedvarende og langsiktig arbeid. Kampen for å sikre det vi allerede har oppnådd og for å styrke de økonomiske rammene og kunstneriske handlingsrommet fortsetter.

Takk for dette året. Alle ønskes noen fredelige juledager, og så samles vi i håpet om et godt og langt fredeligere 2024!

Morten Gjelten, direktør i NTO