Korona

Ulike arenastørrelser, ulikt publikumstall

Regjeringen åpner nå for maksimalt 200 personer på innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser. Dette er en nødvendig forbedring, men langt fra godt nok. NTO mener det nå det haster med å få på plass fleksible og smidige ordninger basert på lokalenes størrelse og utforming.

<p>Stavanger Konserthus<br />Foto: Jiri Havran</p>

Stavanger Konserthus
Foto: Jiri Havran

Torsdag 13. januar 2022 informerte regjeringen om at det fra og med i dag, 14. januar, og fire uker fremover er lov med opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser, mot 50 slik tilfellet har vært den siste tiden.

En økning i publikumskapasiteten var ved denne korsveien både nødvendig og ventet. Det gir flere mennesker tilgang til et bredere kulturtilbud, selv om mange musikk- og scenekunstinstitusjoner står klare til å ta imot langt flere, fremdeles under smittevernmessige trygge og svært kontrollerte forhold.

NTO mener like fullt at dette er et altfor rigid og generelt tiltak, som det er vanskelig å forstå begrunnelsene for. Vi er forundret over at regjeringen og kulturministeren heller ikke denne gangen var parate til å presentere mer fleksible og differensierte antallsbegrensninger basert på publikumsarealenes størrelse og utforming.

Beregning basert på lokalenes størrelse og utforming

Bransjen har bedt om dette gjentatte ganger under hele pandemien. Musikk- og scenekunstinstitusjonene er profesjonelle på publikumshåndtering og godt bemannet med publikumsverter som er drillet i å sørge for at tiltakene etterleves. Institusjonenes arealer og utforming er som hovedregel langt mer oversiktlige, romslige og med mer vrimleplass enn hva tilfellet er for butikker, kjøpesentre, treningssentre, bowlinghaller m.m., hvor den enkelte virksomhet selv fastsetter hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene.

NTO er på denne bakgrunnen overrasket over at ikke differensierte smitteverntiltak basert på den enkelte kulturarenas størrelse og muligheter for å ivareta et godt smittevern allerede er utredet og på plass når det gjelder arrangementer.

Nå setter vi imidlertid vår lit til at det jobbes intenst og grundig med dette, og at myndighetene fortløpende henter inn nødvendig kunnskap fra NTO og andre bransjeorganisasjoner med mål om en mest mulig treffsikker og smidig ordning.

Koronasertifikat

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol uttalte på gårsdagens pressekonferanse at regjeringen er positiv til å differensiere mer mellom vaksinerte og uvaksinerte og derfor vil vurdere dette «når det blir mulig å lette ytterligere på tiltakene».

– Differensierte tiltak kan bidra til å lette på tiltakstrykket for den store andelen av befolkningen som er vaksinert. Det skyldes at vi kan målrette tiltak til å beskytte uvaksinerte mot alvorlig sykdom og dermed redusere risikoen for å overbelaste kapasiteten i helse- og omsorgssektoren, sa hun.

NTO håper at arbeidet med å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer, dersom dette kan lempe på andre inngripende tiltak, vil gå raskt.

Karanteneregler

NTO er også glad for at de generelle karantenereglene skal forenkles, og håper dette kan bidra til å lette situasjonen for produksjonsapparatet ved institusjonene.