Klima og bærekraft

Avtale om klimapartnerskapsavtale

Kultursektoren og regjeringen har inngått en avtale om å arbeide for å etablere klimapartnerskapsavtale. Målet er å utvikle konkrete forslag til regjeringen og kultursektoren om hvilke tiltak som kan bidra til kutt av klimagasser.

<p>Illustrasjon: Arne Nøst/BONO</p>

Illustrasjon: Arne Nøst/BONO

Regjeringen ved kultur- og likestillingsministeren og kultursektoren ved Hovedorganisasjonen Virke, Norske kulturarrangører, Norske kulturhus, NTO og CREO inngikk 22. september 2022 en avtale om en kommende, forpliktende klimapartnerskapsavtale for å sette sektorens klimatiltak i system i samarbeid med myndighetene.

Formålet med klimapartnerskapsavtalen er å utvikle konkrete forslag til regjeringen og kultursektoren om hvilke tiltak som kan bidra til kutt av klimagasser. Målet er å redusere kultursektorens karbonavtrykk, og bidra til å gjøre Norge til et foregangsland på klima for resten av verden

Kultursektoren er ikke den sektoren som samlet sett står for de største klimaavtrykkene, men potensialet for reduksjon i klimagasser og omstilling til grønn kulturproduksjon er stort. Kultursektoren er i en særstilling ved at dette er aktører som når ut til et bredt publikum, og har derfor en unik påvirkningsmulighet. Kultursektoren selv ønsker å spille en rolle og benytte sin påvirkningsmulighet når hele vårt samfunn skal kutte i klimagassutslipp.

Avtalens innsatsområder skal blant annet ta utgangspunkt i tiltakspunktene som er identifisert i Grønt veikart for kunst- og kultursektoren (2021) og at det igangsette en kartlegging av sektorens utslipp for å ha et godt grunnlag for vurdering av klimagasskutt. FNs bærekraftsmål skal forøvrig ligge til grunn for all kulturpolitikk.