Klima

Få ditt unike klimaregnskap – ny frist 1. februar

Bidra i kartleggingen av kultursektorens klimaavtrykk og få din virksomhets klimaregnskap i retur! For å gi et best mulig grunnlag for å kunne si noe om vår sektors avtrykk, trenger NTO og de andre samarbeidspartnerne bak Grønt veikart for kunst- og kultursektoren data fra så mange virksomheter som mulig. Derfor er bidraget fra hver enkelt institusjon viktig. Utvidet frist: 1. februar 2024.

<p>Jan Skjøy fra Energi.AI og Solveig Irgens fra Virke under bransjens frokostmøte 10. januar 2024, der de oppfordret tilhørerne om å bidra i kartleggingen av kultursektorens klimaavtrykk. <br />Foto: Magnus Romslo Lindvik, Norske kulturhus</p>

Jan Skjøy fra Energi.AI og Solveig Irgens fra Virke under bransjens frokostmøte 10. januar 2024, der de oppfordret tilhørerne om å bidra i kartleggingen av kultursektorens klimaavtrykk.
Foto: Magnus Romslo Lindvik, Norske kulturhus

Virke, Norske kulturarrangører, Norske kulturhus og NTO har fått tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet til å kartlegge klimagassutslippene til den delen av kultursektoren partene samlet representerer. Kartleggingen skal gi et bilde av hvor sektoren har mest å hente på å redusere klimautslippene sine. Samtidig får vi et godt grunnlag for å si noe om hvilke virkemidler som må på plass for at kultursektoren skal utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

Derfor trenger vi data fra så mange kulturvirksomheter som mulig!

Slik kan du bidra

For å gjøre det så enkelt som mulig å bidra til denne datainnsamlingen, har vi hyret programvareselskapet Energi.AI til å hente inn kulturvirksomhetenes regnskapsdata. Før sommeren mottok NTOs medlemsinstitusjoner derfor en e-post hvor vi ba institusjonene om å dele data fra årsregnskapet for 2022 via en SAF-T fil, og samtidig signere en databehandleravtale med Energi.AI.

Dette er nødvendig for at Energi.AI skal kunne hente ut aggregerte data om sektorens klimaavtrykk. Som takk for innsatsen får dere tilbake deres eget, unike klimaregnskap!

Dataene vil kun brukes til dette konkrete prosjektet i en tidsavgrenset periode. NTO og de øvrig samarbeidspartnerne i prosjektet får ikke tilgang til regnskapsdata fra virksomhetene.

Hver enkelt institusjons bidrag er viktig, og vi har derfor utvidet fristen for innsending til 1. februar 2024:

FYLL INN SKJEMA HER INNEN 1. FEBRUAR.

Dersom du skulle ha spørsmål, ta kontakt med support@energi.ai.