Klima

Frostmøte: Ingen penger uten klimakutt?

Hvor stor er egentlig klima- og miljøpåvirkningen til det norske kulturlivet? Velkommen til årets første frokostmøte onsdag 10. januar 2024 kl. 08.30 på Kulturhuset i Oslo.

<p>Even Aleksander Hagen og Åse Kringstad i samtale under frokostseminaret<br />Foto: Magnus Romslo Lindvik, Norske kulturhus</p>

Even Aleksander Hagen og Åse Kringstad i samtale under frokostseminaret
Foto: Magnus Romslo Lindvik, Norske kulturhus

Alle sektorer må kutte klimautslippene sine innen 2030, også kulturlivet. Hvor stor er egentlig klima- og miljøpåvirkningen til det norske kulturlivet? Hva skal til for å gjennomføre en grønn omstilling av kultursektoren? Hva tenker myndighetene om å bruke tildeling av kulturmidler og andre virkemidler til å påvirke den bærekraftige utviklingen av norsk kulturliv?

Virke, Norske kulturarrangører, Norske kulturhus, Creo og NTO starter det nye året med å invitere medlemmer og samarbeidspartnere til et gratis frokostmøte om grønn omstilling og kultursektorens klimautslipp.

Tid: Onsdag 10. januar kl. 8.30
Sted:
Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo
Påmelding fysisk deltakelse:
Meld deg på her
Påmelding digital deltakelse:
Ta kontakt med ase.kringstad(a)virke.no

Bli med i kartleggingen og få ditt klimaregnskap! Utvidet frist 1. februar

Husk å bidra til klimautslippskartleggingen innen 1. februar 2024!

For de av dere som ikke allerede har bidratt inn til kartleggingen av kultursektorens klima- og miljøpåvirkning, er det fortsatt mulighet til det.

Slik bidrar du:
  • Last ned en SAF-T fil fra 2022 fra regnskapssystemet deres (ERP). SAF-T er standardformatet for rapportering av elektroniske regnskapsdata til Skatteetaten*. Denne skal være enkel å laste ned fra regnskapssystemet.
  • Fyll ut dette skjemaet

*Informasjon om databehandling og GDPR finner dere i linken i skjemaet.

Program for frokostmøtet

08.00: Registrering og mingling

08.30: Velkommen v/Åse Kringstad, Produsentforeningen i Virke.

08.35: Vil klimautslipp og miljøpåvirkning ha noe å si for framtidens tildeling av kulturmidler?
Med Even Aleksander Hagen, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

08.45: Grønnere investeringer: Hvordan stimulere kulturfeltet til å tenke mer sirkulært i sin praksis?
Hvordan kan en nasjonal tilskuddsordning bidra til å ta feltet i en grønnere retning, og hvordan oppfordre bransjen til å tenke langsiktig og sirkulært? Kulturrom lyser snart ut et nytt tilskuddsområde for grønnere investeringer som skal stimulere til flere gode initiativ i landets kulturlokaler.

Med Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom.

08.55: Klima- og miljøpåvirkningen til norsk kulturliv.
Arbeidet med å kartlegge klima- og miljøpåvirkningen til norsk kulturliv startet før sommeren og fortsetter fram til 1. februar 2024. Hensikten er å gi myndigheter, støttegivere og kulturlivet selv et bilde av hvor stor klima- og miljøpåvirkningen fra norsk kulturliv er. Vi gir en første snik-kikk inn i dataene og presenterer noen foreløpige funn fra kartleggingen.

Med Solveig Irgens, prosjektleder for bærekraft i Hovedorganisasjonen Virke og Jan Skjøy i Energi.AI.

09.15: Green Producers Tool: Ta bedre beslutninger – slik bruker du GPT til å kutte utslipp.
Med Mads Astrup Rønning, leder Green Producers Club.

09.30: Tangrystan-metoden: Slik har vi kuttet utslippene våre.
Med Brita Holt Vistnes, produksjonsleder og bærekraftsansvarlig i Tangrystan.

09.40: Panelsamtale med statssekretær Even A. Hagen.

09.50 Oppsummering og avslutning

10.00: Slutt