Klima og miljø

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren

Sammen med Virke, Norske Konsertarrangører og Norske kulturhus har nettopp utarbeidet et Grønt veikart for kunst- og kultursektoren. Veikartet skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå tiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren.

Tegning: Arne Nøst/BONO

Kunst- og kultursektoren har lenge manglet samlende retningslinjer og verktøy for å få en hensiktsmessig overgang til grønn produksjon. En rekke organisasjoner har derfor gått sammen om å identifisere effektive tiltak og grep for mer bærekraftig drift.

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå tiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren. Veikartet tar for seg FNs bærekraftsmål med konkrete målsettinger for 2030 og 2050 og skal handle om de områdene hvor kunst- og kultursektoren kan gjøre størst forskjell, med et særlig fokus på bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene:

11: Bærekraftige byer og samfunn
12: Ansvarlig forbruk og produksjon
13: Stopp klimaendringene
17: Samarbeid for å nå målene

Arbeidet med å utvikle et grønt veikart for sektoren gjøres av hele feltet gjennom:

  • Å dele informasjon og erfaringer
  • Workshops og møter
  • Piloter som tester sjekklister og/eller metoder
  • Engasjere feltet i arbeidet med å iverksette, dele og informere om sine grønne tiltak

Myndighetene oppfordres til å legge forholdene til rette med langsiktige virkemidler og rammer, som sikrer at grønne løsninger er tilgjengelige, konkurransedyktige og gjennomførbare.

Initiativtakere og styringsgruppe for Grønt veikart er:

  • Norske Konsertarrangører
  • Virke kultur og opplevelser
  • Virke produsentforeningen
  • Norske kulturhus
  • NTO

Les mer her og signer intensjonsavtale for å bidra i arbeidet: