Klima og bærekraft

Grønt musikkliv: Fra ord til handling

Ni nordiske orkestre går sammen i arbeidet om grønn omstilling når de denne vinteren møtes for første gang for å omsette anbefalingene fra Nordic Green Orchestra Guide og egne planer om til handling.

<p>Nordiske orkesterledere etter å ha signert en felles intensjonsavtale om et grønnere musikkliv, under Nordic Orchestra Conference 2022<br />Foto: Iceland Symphony Orchestra</p>

Nordiske orkesterledere etter å ha signert en felles intensjonsavtale om et grønnere musikkliv, under Nordic Orchestra Conference 2022
Foto: Iceland Symphony Orchestra

Høsten 2022, under Nordisk orkesterkonferanse på Island hvor klima og bærekraft var et tematisk hovedfokus, signerte 36 nordiske orkestre og musikkfestivaler en intensjonsavtale om å arbeide for et mer bærekraftig musikkliv. Målet var blant annet et økt fokus i bransjen på hvordan orkestrene hver for seg og samlet kan planlegge for en grønnere framtid.

Ett år senere kunne en stolt arbeidsgruppe legge fram Nordic Green Orchestra Guide, som er utviklet særskilt for å gi de profesjonelle orkestrene konkrete verktøy og gode råd for å tenke og arbeide mer klimavennlig, både på et strategisk og operativt nivå.

Som en del av dette samarbeidet har de nordiske bransjeorganisasjonene og medlemmene i planleggingskomiteen for Nordisk orkesterkonferanse, med DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner i spissen, etablert et eget kompetanseutviklende program for å få fart på bærekraftarbeidet og den grønne omstillingen. Programmet bærer tittelen Nordic Green Accelerator program og er støttet av Nordisk kulturfond.

Gjennom vinteren og høsten 2024 vil 18 representanter fra 9 nordiske symfoniorkestre og kammerorkestre møtes gjennom digitale og fysiske workshops og samlinger. Målet med programmet er å hjelpe orkestrene med å omsette planer, strategier og guider til konkret handling og nye vaner, samt å inspirere andre orkestre til å gjøre det samme. Det er en forutsetning at deltakerne i programmet deler den opparbeidede kunnskapen med resten av bransjen.

Resultatene fra akseleratorprogrammet vil presenteres under Nordisk orkesterkonferanse i Helsingborg 24. - 26. september 2024.

Den første samlingen finner sted digitalt 7. februar 2024.

Følgende ni orkestre er med i programmet:

  • Copenhagen Phil
  • Ensemble Storstrøm
  • Helsingborg Symfoniorkester
  • Helsinki Philharmonic
  • Kristiansand Symfoniorkester
  • Sinfóníuhljómsveit Íslands
  • Stavanger Symfoniorkester
  • Svensk orkester tba.
  • Tapiola Sinfonietta