Klima

Nytt klimaverktøy for NTOs medlemmer

NTO har gått inn som Club Partner i Green Producers Club, som står bak måle- og rapporteringsverktøyet Green Producers Tool. Verktøyet er Nordens første klimaverktøy skreddersydd for musikk- og scenekunstbransjen og gjøres nå tilgjengelig for NTOs medlemmer.

<p>Tegning: Arne Nøst/BONO</p>

Tegning: Arne Nøst/BONO

– Vi er svært fornøyde med å få med NTO inn i Green Producers Club (GPC). Dette vil sikre at vi får god oversikt over behov, utfordringer og ønsker i scenekunstsektoren, sier GPCs grunnlegger Mads Astrup Rønning.

Gjennom partnerskapet får alle NTOs medlemmer rundt 30 % rabatt på lisens til verktøyet Green Producers Tool (GPT), et norsk verktøy utviklet i samarbeid med blant annet CICERO Senter for klimaforskning og Den Norske Opera & Ballett. Verktøyet er skreddersydd for måling av klimagassutslipp fra oppsetninger og arrangement innen musikk og scenekunst.

Avtalen innebærer også at NTO vil fange opp og formidle tilbakemeldinger fra sine medlemmer til GPC, samt at foreningen vil få tilgang til data og statistikk fra egen bransje som kan brukes til å påvirke beslutningstagere fra arrangørnivå til politisk nivå.

Verktøyet for scenekunst slippes 25. september 2023 - på ettårsdagen etter at Green Producers Tool for film og tv, event og festival ble sluppet.

Skreddersydd for kultursektoren

Direktør i NTO, Morten Gjelten sier: – GPT er Nordens første klimaverktøy skreddersydd for kultursektoren og for scenekunstbransjen. Det finnes andre verktøy av ulik kvalitet på markedet, men vi ønsker å tilrettelegge for at de av våre medlemmer som har behov for presis måling, og som har krav om rapportering på CO2-utslipp, skal få tilgang til dette verktøyet. At det er norskutviklet og tilpasset vår bransje, og at resten av kultursektoren bruker samme metodikk for måling, er også viktig for oss.

NTO har i utviklingsprosessen bidratt til formidling inn mot sine medlemmer, og fasilitert en ressursgruppe som har hatt anledning til å komme med innspill til verktøyet.

– Et annet viktig poeng for oss har vært at våre medlemmer gjennom sine tilbakemeldinger er med på å påvirke den videre utviklingen av verktøyet, sier Morten Gjelten.

Videreutvikling

– Verktøyet er i kontinuerlig utvikling, og versjonen som lanseres i september er en såkalt 09-versjon, altså er det fortsatt åpent for brukernes innspill og ønsker om videre utvikling. Det er slik vi lanserte de første verktøyene, og å videreutvikle verktøyet med dem som faktisk bruker det gir oss riktig perspektiv og målrettede funksjonalitetsutbedringer, avslutter Mads Astrup Rønning.

Green Producers Tool har vært en del av Grønt Veikart-initiativet til samarbeidspartnerne Virke, Norske kulturarrangører, Norske Kulturhus og NTO.

Fra før av er både Virke og Norske kulturarrangører Club Partnere i GPC. Det er også Filmforbundet, Spekter og den danske Producentforeningen.

Bakgrunn:
I 2021 startet Den Norske Opera & Ballett, Øyafestivalen, Strix og Babusjka kartleggingen av hva som må til for å måle en kulturproduksjon i sine respektive bransjer. Dette har blitt matet inn til CICERO som har beregner livsløpsavtrykket fra alle aktivitetene. Det er nå over 1000 utslippsfaktorer i verktøyet, noe som gjør GPT til det mest omfangsrike verktøyet tilgjengelig innen kultur. Det er også det eneste verktøyet som tilrettelegger på tvers av kultursektoren. GPC har nå over 100 aktive medlemmer i klubben og over 830 unike brukere i verktøyet.

NTOs bærekraftsarbeid

NTO arbeider i tillegg med følgende prosjekter høsten 2023:

  • Grønn Bok-verksted à la Theatre Green Book
  • Mål om klimapartnerskapsavtale mellom kulturfeltet og regjeringen
  • Ferdigstillelse av nordisk grønt veikart for kultursektoren
  • Ferdigstillelse av Green Nordic Orchestra Guide
  • Samarbeid med Kulturdepartementet om overordnet klimaregnskap for bransjen