Klima og bærekraft

NTOs klimaplakat

NTO har på medlemmenes vegne utviklet en overordnet bransjestandard på klima- og miljøområdet. Standarden har fått form av 6 tydelige mål som et uttrykk for foreningens og fellesskapets forventninger til seg selv.

Overordnet klimaplakat for musikk- og scenekunstinstitusjonene

NTOs medlemsvirksomheter skal:

  1. Ha konkrete, årvisse mål og tiltak for miljø- og klimaarbeid, med ambisjon om å møte 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen.
  1. Forankre mål og tiltak i organisasjonen og ha miljø, klima og bærekraft på agendaen i styrer og ledelse og i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte.
  1. Årlig måle klimaavtrykk og rapportere om aktiviteter og nøkkeltall for klima, miljø og bærekraft.
  1. Ha rutiner for forsvarlig ressurs- og kjemikaliebruk, avfallshåndtering og utslipp, materialgjenbruk- og gjenvinning.
  1. Fase ut all fossil energibruk – i kjøretøy og som energikilde.
  1. Dele erfaringer fra sitt miljøarbeid med feltet.


Prosjektleder for arbeidet har vært Sigrun Daireaux, administrativ leder ved Dramatikkens Hus, med støtte fra en styringsgruppe bestående av Marta Færevaag Hjelle, direktør ved Nationaltheatret, Karl Hanseth, teknisk direktør ved Den Norske Opera & Ballett og Morten Gjelten, direktør i NTO.

NTO Klima Plakat Digital