Mediemangfold

Årets kritikk

Norsk teater- og orkesterforening samarbeider med Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans, om prisen Årets kritikk. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner. Vinneren blir offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under Festspillene i Bergen.

Norsk kritikerlag, Norsk teater- og orkesterforening og Festspillene i Bergen samarbeider om Årets kritikk, et reisestipend tildelt årets beste kritikk eller kommentar om utøvende kunstuttrykk og ble delt ut for første gang i 2014.

Årets kritikk skal være en kritikk eller kommentar av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk – teater, levende musikk, dans. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden mellom 1. mai - 26. april utdelingsåret.


ØKE INTERESSEN FOR KRITIKKSJANGEREN

Formålene for kåringen er blant annet å øke diskusjonen om og interessen for kritikksjangeren i Norge. Ønsket er å inspirere til og løfte frem kritikk av høy kvalitet, og på denne måten fremheve kunstuttrykk av høy kvalitet. Kåringen konsentrerer seg om kritikk av de utøvende uttrykkene konsert, teater og dans. Tanken er at stipendet skal bidra til ytterligere kompetanseutvikling for kritikeren som mottar det.

Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner, bekostet av NTO. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under Festspillene i mai.

ÅPEN KÅRING

Kåringen er åpen for forslag fra alle interesserte gjennom Norsk kritikerlags innsendingsskjema. Forslag sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke. Det er anledning til å sende inn flere forslag. Forslag kan også sendes anonymt. I tillegg kan jurymedlemmene selv foreslå kandidater.

Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 1. mai det aktuelle året.

JURY

En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

Juryen for Årets kritikk er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans (TMD), med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen og ett medlem foreslått av Norsk teater- og orkesterforening.

Juryarbeidet er symbolsk honorert. Norsk teater- og orkesterforening bekoster juryhonorarene.

EKSTERNE LENKER:
Norsk kritikerlag