Nominerte til årets kritikk 2023/2024

Tre anmeldelser er nominert til årets beste kritiske tekst innenfor feltet teater, musikk eller dans. Vinneren blir kunngjort under Festspillene i Nord-Norge mandag 24. juni, og får et reisestipend på 15 000 kroner.

Pressemelding 12.6.2024


Norsk kritikerlag, Festspillene i Nord-Norge (FiNN) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) samarbeider om Årets kritikk, en kåring av årets beste anmeldelse av utøvende kunstuttrykk.

23 bidrag kom inn til vurdering, fra dagsaviser, tidsskrifter og nettsteder. Tekstene viser et stort spenn i både format og tilnærming. Blant de innsendte bidragene var dybdeanalyser av enkeltverker, kommentarartikler om mer overordnete temaer og debatter, og verkbaserte vurderinger av hele kunstnerskap.

– Det har vært et lystbetont arbeid, dette, med så mange vitale og engasjerende tekster. Egentlig greide vi også ganske smertefritt å samle oss om våre tre nominerte, men hvem av dem som skulle kåres som den gjeveste, brukte vi litt mer tid på, sier juryleder Tom Remlov, tidligere teatersjef og operadirektør, og i dag blant annet anmelder i Norsk Shakespearetidsskrift.

Foruten ham har juryen bestått av teater- og litteraturkritiker Tomine Sandal, dansekunstner Eva Svaneholm, kritiker og fjorårets vinner Mode Steinkjer, og teatersjef ved Nordland Teater, Birgitte Strid.

Til sammen dekker de nominerte hele det aktuelle kunstfeltet. Ilse Ghekieres A Taste of Time gir en dypt personlig inngang til soloforestillingen Under på Dansens Hus, koreografert av Sølvi Edvardsen for Cecilie Lindemann Steen, to sentrale kunstnere i det norske dansemiljøet. Med den poengterte tittelen Alt er ikke gratis tar Runa Borch Skolseg et kyndig oppgjør med teatermiljøets forsøk på å møte dagens økonomiske utfordringer, slik det fremstår i Det Norske Teatrets prosjekt Alt er gratis. Og i Orkestrale manøvre med lyset på slipper Filip Roshauw seg smittende løs i en bredt anlagt omtale av Mr E&Me’s barneplate New Orchestral Hits 4 Kids, Vol 2, med Kringkastingsorkestret og Det norske jentekor.

– Fellestrekkene mellom disse tre er en tydelig signatur, med en kombinasjon av stor kunnskap og en vilje til å trekke opp et større perspektiv. Og ikke minst: en slående formuleringsglede og – evne – ja, de er rett og slett språklig svært sterke, hver på sin måte, sier Remlov

Prisen vil deles ut etter en samtale om arktisk samtidsdans på Galleri Nord-Norge i Harstad, arrangert av FiNN og Kritikerlaget 24. juni kl. 19.30. Arrangementet har tittelen «Arktisk samtidsdans – koreografer og kulturelle arkeologer», https://festspillnn.no/nb/program/2024/arktisk-samtidsdans-koreografer-og-kulturelle-arkeologer

– Sammenlignet med fjoråret hadde vi færre forslag til kandidater, og vi tror kanskje det skyldes det stadig synkende innslag av kritikker i dagspressen. Et ytterligere utslag av den tendensen er dårligere geografisk spredning, både med hensyn til publikasjoner og verker som har vært anmeldt, og det er jo åpenbart uheldig, sier Remlov.

Men det er samtidig grunn til å glede seg over det økende innslaget av nettsteder.

– Dette er arenaer som kombinerer mulighet for dagsaktuell kritikk med plass til fordypning. Og det betyr større rom for den respekten for kunstnernes intensjon som bør ligge til grunn for all god kritikk – og som nettopp gjør seg så tydelig gjeldende hos alle våre tre nominerte.

De nominerte er:


«A Taste of Time» av Ilse Ghekiere, Norsk Shakespearetidsskrift, 29. januar 2024


Dette er en både inderlig og reflektert tekst, drevet av en undring hos anmelderen i møtet med det hun oppfatter som et særskilt personlig samarbeid mellom danser og koreograf. Gjennom vakre beskrivelser av elementer i forestillingen innlemmer Ghekiere leseren i noen av de spørsmålene hun kom til å stille seg underveis. Samtidig som to sentrale kunstnerskap innen norsk dansekunst trekkes respektfylt frem, reflekterer hun over formspråks levedyktighet gjennom tid, og formidling av dans i moden alder. Og med sin essaystiske tilnærming rammes teksten inn av noen prøvende betraktninger om generasjonsskiller, aldring og ensomhet – i dansekunsten og i dagens samfunn.

«Alt er ikke gratis» av Runa Borch Skolseg, Scenekunst, 21. desember 2023


Dette er en skarp og gjennomarbeidet kritikk på flere nivåer. Ikke bare er vurderingene av enkeltprosjektene i Det Norske Teatrets «Alt er gratis»-satsning veloverveide og presise, Runa Borch Skolseg løfter i tillegg diskusjonen og serverer en svært treffende analyse av satsningen samlet sett, samtidig som hun tar tydelig stilling i den pågående debatten om billettpriser og publikumsutvikling. Slik blir teksten et ypperlig eksempel på hvordan kulturkritiske kommentarer er på sitt beste når anmelderen legger sin kjernevirksomhet – den faglige vurderingen av ett eller flere kunstverk – til grunn for refleksjoner rundt kunstfeltets selvforståelse og sentrale tendenser i rådende kulturpolitikk.

«Orkestrale manøvre med lyset på» av Filip Roshauw, Periskop, 28. september 2023


Det er et poeng i seg selv når et album for barn vies så stor plass som i denne anmeldelsen. Men når plassen også fylles med slik kunnskap – om sjangeren så vel som om utøverne – og et slikt engasjement, er resultatet en helt unik tekst. Med solid faglighet, et kritisk blikk, samt et rikt og referansespekket språk, leder Roshauw oss entusiastisk gjennom plata spor for spor. Han møter verket med både åpenhet og alvor, samtidig som han har en leken form som både kler materialet og skaper lyttelyst. Dette er en anmelder med en bemerkelsesverdig evne til å formidle både begeistring og respekt.

Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem oppnevnt av Festspillene i Nord-Norge, og ett medlem oppnevnt av NTO. Juryen har lest kritikker publisert i norskspråklige, redigerte medier i perioden 24. april 2023 til 10. mai 2024.

Juryen har bestått av:

Tom Remlov (juryleder), anmelder i Norsk Shakespearetidsskrift

Tomine Sandal, teater- og litteraturkritiker

Mode Steinkjer, redaktør, kritiker og fjorårets vinner

Birgitte Strid, teatersjef ved Nordland Teater, utnevnt av NTO

Eva Svaneholm, dansekunstner, oppnevnt av FiNN