Seminar

Vårseminar i NTO – musikk

NTO – musikks vårseminar finner i år sted tirsdag 13. og onsdag 14. februar i Den Norske Opera & Balletts lokaler i Oslo. På programmet står blant annet musikkinstitusjonenes rolle og de kunstneriske ledernes stemme i forbindelse med større samfunnspolitiske saker, internasjonale konflikter, humanitære kriser o.l., orientering om arbeidet med en NOU om musikkfeltet og medlemmenes klima- og bærekraftsarbeid.

<p><strong>Blåskjeggs borg</strong>, Den Norske Opera & Ballett<br />Foto: Erik Berg</p>

Blåskjeggs borg, Den Norske Opera & Ballett
Foto: Erik Berg

Arbeidsutvalget i NTO – musikk har gleden av å invitere sine medlemmer til vårens lunsj-til-lunsj seminar:

Tid: Tirsdag 13. og onsdag 14. februar 2024
Sted: Den Norske Opera & Ballett. Oppmøte: Personalinngangen (sjøsiden).
Seminaravgift: En egenandel à kr. 1.500,- pr. person faktureres den enkelte i etterkant.

Hovedtema for seminaret er kunstinstitusjonenes rolle i et ytringsperspektiv og de kunstneriske ledernes stemme i offentligheten i forbindelse med større samfunnspolitiske saker. Med utgangspunkt i de pågående krigene i Midtøsten og i Ukraina inviteres det til samtale rundt motivasjonen for og målet med at musikkinstitusjonene uttaler seg, eller knytter seg til andre ytringer eller markeringer, i forbindelse med aktuelle, bredt omtalte politiske saker, internasjonale situasjoner, humanitære eller andre kriser o.l.

Hvor går grensene mellom hva det er naturlig at en institusjon fronter versus hva en enkeltkunstner eller tilknyttet kunstnerisk leder uttaler seg om, eller også markerer gjennom sine kunstneriske ytringer? Hvor viktig er det at kunst- og kulturinstitusjoner uttaler seg offentlig, eller på andre måter viser engasjement, solidaritet og medfølelse i dypt alvorlige, og noen ganger svært betente eller komplekse saker? Hvor mye kan eller bør en kunstinstitusjon mene i aktuelle situasjoner som ikke direkte kan knyttes til virksomhetens rolle, kompetanse eller kjerneområde?

Og ikke minst: Hvilke kriterier legges til grunn når en institusjon velger å ytre seg i enkeltsaker, men ikke i andre saker? Hvilken rolle spiller et eventuelt ytringspress eller selvsensur inn i disse valgene? Hva holder virksomheten tilbake fra å uttale seg; overordnede kommunikasjonsprinsipper, forholdet til bevilgende myndigheter, publikum, reaksjoner i sosiale medier, arbeidsmiljøet eller annet? Og hvordan kommunisere og stå i, eller også gå tilbake på og nyansere, de valgene institusjonen har falt ned på?


Program
Tirsdag 13. februar

12.00 – 12.45: Lunsj, Operaens kantine

13.00 – 16.30: Seminar, losje 3/4, 4. etg.

13.00 – 13.15: Velkommen: Geir Bergkastet, administrerende direktør Den Norske Opera & Ballett og Håvard Vegge, orkestersjef og medlem av arbeidsutvalget ønsker velkommen.

13.15 – 13.50: Aktuelt fra bransjen: Morten Gjelten, direktør NTO, orienterer og innleder til ordskifte og erfaringsdeling, herunder om den økonomiske situasjonen ved institusjonene, publikumsoppslutning og forholdet til bevilgende myndigheter.

13.50 – 14.00: Pause

14.00 – 15.30: Fra ytringsfrihet til ytringspress? Kunstinstitusjonenes stemme og politiske markeringer.

Innledning til samtale ved Maren Ørstavik, kritiker og kommentator i Aftenposten.

Case-presentasjoner ved Kenneth Fredstie, kommunikasjonsdirektør i Den Norske Opera & Ballett og Ragnar Christensen administrerende direktør ved Stavanger Symfoniorkester.

15.30 – 15.45: Pause

15.45 – 16.30: Aktuelt fra bransjen fortsetter, herunder NTOs kommentar til Alternativ kunstnermelding, repertoarundersøkelse, TONO-dialog o.a.


17.00 18.30: Middag, Brasserie Rivoli, Operagata 3

19.00 22.00: «Blåskjeggs borg», Den Norske Opera & Ballett, Hovedscenen

Onsdag 14. februar

9.00 – 12.15: Seminar, losje 3/4, 4. etg.

9.00 – 10.00: NOU om musikkfeltet

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet og se både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, kunstnere og virkemiddelapparatet i sammenheng. Arbeidet skal munne ut i en NOU våren 2025, med mål om å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet. Utredningen skal se virkemiddelbruk og lovverk i sammenheng på tvers av departementer og politikkområder.

Orientering og innledning til samtale ved Sigrid Røyseng, utvalgsleder og professor ved Norges musikkhøgskole og BI.

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 11.15: Orkestrenes digitale tilstedeværelse

  • Digitalt fellesprosjekt: Statusoppdatering ved prosjektleder Øystein Flemmen og styringsgruppen.
  • NRK og orkestrene: Orientering ved Rolf Lennart Stensø, orkestersjef KORK / redaksjonssjef NRK Musikkredaksjonen

11.15 – 12.15: Klima- og bærekraftsarbeid i musikkfeltet

  • Arktisk Filharmonis arbeid med bærekraft og rapportering av klimaregnskap:
    Orientering ved Frank Robertsen, økonomi- og administrasjonssjef, Arktisk Filharmoni.
  • Orientering fra første møte med deltakerne i Nordic Green Accelerator Program ved representanter fra Stavanger Symfoniorkester.

Ordskifte og erfaringsdeling.

12.15 – 13.00: Lunsj, Operaens kantine