Pressebilder
Her kan du laste ned bilder som kan brukes fritt i forbindelse med omtale av NTO. Fotograf skal krediteres ved bruk av bildene.

NTOs DIREKTØR MORTEN GJELTEN:

Foto: Brian Olguin

Foto: Brian Olguin

Foto: Bjørn Moe

Foto: Bjørn Moe