Pressemelding 29.05.20

– Gledelige tiltak

– Det er svært gledelig at bransjefellesskapet er blitt lyttet til, og at regjeringen i dag la frem økonomiske tiltak for musikk- og scenekunstinstitusjonene slik NTO har bedt om. Dette er blant NTOs umiddelbare kommentarer til regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag.

Marta farevaag hjelle

NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle

– Det er svært gledelig at bransjefellesskap er blitt lyttet til, og at regjeringen i dag la frem økonomiske tiltak for musikk- og scenekunstinstitusjonene slik NTO har bedt om, sier NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle i en kommentar til regjeringens krisepakke som ble lagt frem 29. mai 2020.

I pakken er det avsatt 80 mill. kroner fordelt til musikk- og scenekunstinstitusjoner som har mer enn 60 pst av sine inntekter fra offentlig tilskudd og dermed faller utenfor kompensasjonsordningen for kulturarrangementer.

TYDELIG ANERKJENNELSE AV INSTITUSJONENES ROLLE

NTO er positiv til både retorikk og retning når det gjelder tiltakene som ble presentert i dag.

– Dette er en tydelig anerkjennelse av institusjonenes sentrale rolle som lokomotiver i en gradvis gjenåpning. Tiltakene vil styrke institusjonenes kunstneriske handlingsrom og tilbudet til publikum, påpeker Færavaag Hjelle.

– Dette er også god kunstnerpolitikk som vil stimulere sysselsettingen av frilansere så vel som fast ansatte kunstnere. Vi er samtidig glade for avsetningene til krisefond for utøvende kunstnere og kunstnerstipend, sier hun.

– Dette er også en anerkjennelse av det svært krevende arbeidet som disse virksomhetene har lagt ned i omstilling og endring av planer for å komme i gang igjen og være til stede for publikum.

FORTSATT STORE UTFORDRINGER

NTO understreker samtidig at utfordringene fremdeles er store. Det er derfor viktig at departementets dialog med bransjen fortsetter, og at vi kan ta statsråden på ordet når han fortsatt er åpen for å gjøre nødvendige justeringer i tiden framover. Hele bransjen er hardt rammet, og ingen tror at dagens tiltak retter opp alt.

– 2020 kommer uansett til å bli et krevende år, ikke minst med tanke på de stadig strenge publikumsbegrensningene og avstandsreglene som også representerer stor kunstneriske utfordringer, sier Hjelle.

– Dagens tiltak er gledelige og treffer mange, men det er selvsagt også mange enkeltsaker som vi må komme nærmere tilbake til i våre mer detaljerte innspill til Stortinget. Eksempelvis vil vi forvente at staten også styrker Sametinget, slik at de får økonomisk mulighet til å behandle de samiske teatrene med samme logikk. Det samme gjelder skjebnen til Oslo Nye Teater, Skuespiller- og danseralliansen og andre, avslutter hun.

For ytterligere uttalelser, ta kontakt med NTOs direktør Morten Gjelten:

Morten Gjelten