Rapport

Oslo Atlas – Resultat fra publikumsundersøkelse

Resultater fra publikumsundersøkelsen Oslo Atlas ble lagt frem på NTOs nettverksseminar mandag 16. juni 2014. Undersøkelsen er en del av det 3-årige samarbeidsprosjektet Performa, som har som mål å gi musikk- og scenekunst­institusjonene verktøy for å utvikle nye publikumsgrupper.

<p><strong>Ingrid Handeland </strong>(t.v.) og <strong>Jo Taylor</strong> fra MHM (i grønt) under NTOs nettverksseminar 16. juni hvor segmenteringsmodellen og Oslo Atlas ble presentert (Foto: Øyvind Markussen)</p>

Ingrid Handeland (t.v.) og Jo Taylor fra MHM (i grønt) under NTOs nettverksseminar 16. juni hvor segmenteringsmodellen og Oslo Atlas ble presentert (Foto: Øyvind Markussen)

Norsk publikumsutvikling (NPU) og det britiske konsulentselskapet Morris Hargreaves & McIntyre (MHM) har i 2013-2014 foretatt en undersøkelse av Oslo-befolkningens holdninger til og verdier i forhold til kunst og kultur. Undersøkelsen, eller kartleggingen, har fått navnet Oslo Atlas og ble presentert på NTOs nettverksseminar for kommunikasjons- og programmeringsansvarlige mandag 16. juni 2014.

Last ned rapporten i sin helhet her: Oslo Atlas – Rapport


Undersøkelsen baserer seg på en segmenteringsmodell utviklet av Morris Hargreaves & McIntyre og viser at det er andre bakgrunnsvariabler enn alder, inntekt og utdanning som trigger ulike typer publikum.

- Det interessante med denne modellen er at den tilbyr oss måter å henvende oss til folk på bakgrunn av hvilket forhold de har til kunst og kultur, uavhengig av klasse, kjønn, alder, inntekt og utdanning. MHM jobber ut fra en oppfatning av at det ikke er inntekt og utdanning som avgjør om du deltar. Det som avgjør om du deltar er om du tror at du vil få oppleve det du ønsker, om du får det utbyttet av frikvelden din som du er ute etter, sier Ingrid Handeland, direktør i Norsk publikumsutvikling, på organisasjonens nettsider.

Oslo Atlas viser i følge NPU at det eksisterer et stort potensielt marked, men at de som kan tenke seg å komme ikke er overbevist om at de vil ha fullt utbytte av opplevelsen. Segmenteringsmodellen til MHM gir således et verktøy for å programmere og kommunisere med innhold som står i forhold til de forventningene et mulig publikum har.

- Selv om det er klassemessige forskjeller i bruk av kultur, er det ikke om du er siviløkonom eller adjunkt som avgjør hvorvidt du velger å gå på et bestemt teaterstykke, en konsert eller danseforestillinger. Det handler om hvem du kjenner som går dit, hvilke kulturbruksvaner du har, påpeker Handeland.


5 av NTOs medlemsinstitusjoner deltar i Performaprosjektet:

  • Den Norske Opera & Ballett
  • Nationaltheatret
  • Det Norske Teatret
  • Oslo Filharmoniske Orkester
  • Dansens Hus