Rapport

Seksuell trakassering

NTO har sammen med en rekke organisasjoner innen musikk-, scene-, film-, TV-, og spillfeltet i Norge fått utarbeidet en kartlegging av omfanget av og erfaringer med seksuell trakassering innenfor disse bransjene i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Undersøkelsen er utarbeidet av forsknings­instituttet Fafo.

Forskningsinstituttet Fafo har på oppdrag fra en rekke organisasjoner innenfor musikk-, scene-, TV-, film- og spillbransjen gjennomført en undersøkelse om seksuell trakassering i jobbsammenheng. Undersøkelsen har hatt form av en nettbasert spørreundersøkelse blant utøvende og skapende kunstnere, produsenter, teknikere og administrativt ansatte innen produksjon, og/eller som arbeider i en institusjon innen film, TV, scene, musikk og spill.

Hensikten med undersøkelsen har vært å få kunnskap om i hvilken grad ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende innen film, TV-, scene-, musikk- og spillbransjen utsettes for seksuell trakassering i jobbsammenheng, hva konsekvensene av å bli utsatt for slik trakassering er for den enkelte og hvordan tilfeller av seksuell trakassering blir fulgt opp og håndtert.

– Arbeidet med denne undersøkelsen ble satt i gang i fjor høst. Ønsket var å få et solid og faglig forankret kunnskapsgrunnlag om omfanget av og erfaringene med seksuell trakassering i våre bransjer, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

– Rapporten bekrefter bildet vi fikk gjennom fjorårets personlige #metoo-historier. Svarprosenten i undersøkelsen er høy, og tallene viser at det er all grunn til å fortsette å holde trykket oppe når det gjelder systematisk forebygging og oppfølging av saker knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, sier han.

Innenfor musikk- og scenekunstinstitusjonene har arbeidet med varslings­rutiner, etiske retningslinjer, interne undersøkelser og bevisstgjøring av så vel ledelsens ansvar, som den enkeltes plikter og rettigheter, blitt revidert og intensivert gjennom året. Som bransjeorganisasjon har vi avholdt kursdag for medlemsinstitusjonene, utformet en felles bransjestandard for forebygging av trakassering, og utarbeidet eksempler på prosedyrer for håndtering av slike saker. Like fullt vil det kunne ta tid før vi kan se resultatene av arbeidet, da dette i stor grad handler om holdningsarbeid. Vi mener derfor det vil være hensiktsmessig å gjenta undersøkelsen om noen år, slik at vi bedre kan se effekten av de ulike tiltakene og virkemidlene som det jobbes med underveis, og vi er i god dialog med de andre organisasjonene om dette, sier Gjelten.

Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående av personer fra følgende organisasjoner:

Musikernes Fellesforbund, Norsk skuespillerforbund, Norsk teater- og orkesterforening, Norske Dramatikeres Forbund og Virke Produsentforening.

Følgende organisasjoner har samarbeidet om finansiering og gjennomføring av undersøkelsen:

Musikernes Fellesforbund, Fagforbundet Teater og Scene, LO, Norske Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Norsk Tjenestemannslag og Virke Produsentforeningen.