Korona

Skalerbare antallsbegrensinger – forslag til løsning

Et bredt kulturliv ber myndighetene om å benytte seg av kompetansen til de profesjonelle kulturarrangørene når regjeringen nå skal se på løsninger for å tillate flere publikummere i store innendørs lokaler. Kulturarrangementer må likebehandles med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, treningssentre, bowlinghaller m.m. er vårt budskap.

<p><strong>Lehmantrilogien</strong>, Det Norske Teatret<br />Foto: Erika Hebbert</p>

Lehmantrilogien, Det Norske Teatret
Foto: Erika Hebbert

15. januar 2022 sendte Norske kulturhus, Norske Konsertarrangører, Virke, Creo, Spekter og NTO et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Statsministerens kontor, som en oppfølging av vårt brev av 12.01.2022, hvor vi tok til orde for skalerbare antallsbegrensinger eller innføring av koronasertifikat for å lette på tiltaksbyrden.

Vi peker i brevet på at vi er glade for å registrere at regjeringen nå har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder. Videre at regjeringen har igangsatt et arbeid for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte.

Profesjonelle på publikumshåndtering

De seks organisasjonene mener at myndighetene må vise tillit til den kompetansen de profesjonelle kulturarrangørene har opparbeidet seg gjennom 22 måneder med pandemi. Publikumshåndtering er i tillegg en integrert del av arrangørprofesjonen og forholdene ligger godt til rette for å håndtere en slik tillit trygt.

Vi kan derfor ikke se at det skal være noe i veien for å likebehandle arrangementer med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, bingohaller, treningssentre og svømmehaller, jamfør covid-19-forskriftens § 14 a (vår utheving):

§ 14a.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter
Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller, kjøpesentre, butikker, bingohaller, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
Dialog om innretningen av tiltakene

NTO og de øvrige organisasjonene minner om at vi gjerne møter regjeringen og helsemyndighetene for å diskutere hvordan tiltakene kan justeres på en måte som både ivaretar smittevernfaglig og arrangementsfaglig kompetanse, og som viser aktørene i kulturbransjen en tilstrekkelig grad av tillit.