Innspill til ny kultur- og likestillingsminister

Velkommen til ny statsråd!

NTO gratulerer Lubna Jaffery med utnevnelsen som ny kultur- og likestillingsminister. Vi ser fram til godt samarbeid med en erfaren og engasjert kulturpolitiker med god innsikt i feltet.

<p>Foto: Torbjørn Kjosvold</p>

Foto: Torbjørn Kjosvold

Norsk teater- og orkesterforening gratulerer Lubna Jaffery med utnevnelsen som kultur- og likestillingsminister. Vi ser fram til et godt samarbeid og har allerede bedt om et møte med statsråden.

Vårt hovedbudskap til statsråden er at de økonomiske rammene for den nasjonale infrastrukturen av selvstendige og forskjelligartede musikk- og scenekunstinstitusjoner må gjenoppbygges etter åtte år med akkumulert underkompensasjon for lønns- og prisvekst.

Vi har store forhåpninger til at en engasjert og kunnskapsrik kulturminister vil sette musikk- og scenekunstinstitusjonene i stand til fortsatt å investere i kunstnerisk utvikling, fornyelse, kvalitet og tilgjengelighet gjennom en opptrappingsplan som gjenspeiler uttalte politiske mål og ambisjoner.

Andre viktige saker som står høyt på NTOs dagsorden er arbeidet med revisjon av kulturloven og lovfesting av armlengdeprinsippet, organiseringen av politikk og forvaltning og spørsmålet om navngitte mottakere og postplasseringer på statsbudsjettet, så vel som oppfølging av kunstnermeldingen og utredningen om Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken.

I dialogen med statsråden ønsker vi å bidra med bransjekunnskap og innsikt i musikk- og scenekunstfeltet som er viktig for den langsiktige politikkutformingen så vel som arbeidet med statsbudsjettene framover.

Ellers viser vi til NTOs innspill til arbeidet med statsbudsjettet som omfatter hele bredden av foreningens interessefelt og som bygger på våre prinsippdokumenter og retningslinjer som til sammen oppsummerer foreningens ståsteder på viktige områder.