Korona

Behov for bedre kommunikasjon

Kulturministeren understreket tirsdag 19. januar at regjeringens lett reviderte regler og anbefalinger er en åpning til å spille lokalt. Dette er et skritt i retning av gjenåpning, selv om det må være lov til å si at bransjen her opplever en krevende dobbeltkommunikasjon fra sentrale myndigheter.

<p>NTOs direktør Morten Gjelten<br />Foto: Brian Olguin</p>

NTOs direktør Morten Gjelten
Foto: Brian Olguin

Kulturminister Abid Raja presiserte tirsdag 19. januar på en pressekonferanse og gjennom mediene at kulturlivet kan spille dersom virksomheten selv og den lokale smittevernmyndigheten finner det forsvarlig, vel og merke inntil videre kun for innbyggere av kommunen hvor arrangementet finner sted. Hovedansvaret for etterlevelsen er lagt på publikum selv. Virksomheten må selvsagt informere om den nye begrensningen, men har ikke kontrollplikt.

Vi registrerer med dette at kulturministeren, i motsetning til ved forrige korsvei, ikke knytter an til statsministerens generelle anbefaling om å avlyse eller utsette, men fremstiller ukens lett reviderte regler og anbefalinger som en åpning til å spille lokalt. Det må være lov til å si at bransjen her opplever en krevende dobbeltkommunikasjon som vi vet har ført til helt ulike beslutninger landet rundt.


Offisiell informasjon må komme samtidig

Disse muntlige klargjøringene burde ha kommet samtidig med den skriftlige informasjonen fra regjeringen, slik at institusjoner som må ta raske beslutninger om kommende planer har all nødvendig informasjon på bordet samtidig. Aktørene i kulturlivet både fortjener og må kunne forvente bedre og mer samkjørt informasjon om hvordan regjeringens råd og regler skal tolkes, uten å måtte se etter nødvendige presiseringer i påfølgende presseoppslag.

Etter vårt syn bidrar også innføringen av kommunegrense som nytt kriterium for retten til å være publikum i denne sammenhengen mest til anekdoteproduksjon om ulike grensetilfeller. En overordnet anbefaling om i størst mulig grad å unngå mobilitet burde være mer enn tilstrekkelig dersom man har tillit til både arrangør og publikum.


God lokal dialog fortsatt viktig

Det er med andre ord fremdeles utfordrende å navigere i det norske smittevernlandskapet mellom ulike tolkninger av regjeringens «kan», «bør» og «må». Det innebærer etter NTOs syn at det hele tiden er viktig med god dialog med lokale smittevernmyndigheter.

Vår grunnholdning er samtidig at de profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjonene spiller dersom det er lov og med godt smittevern, og dersom virksomheten selv har avklart det med lokale smittevernmyndigheter.